همراه خود نحوه مونتاژ استخر در شمال همراه خود کمترین ارزش شناخته شده شوید


خوب حوض در شمال بسازید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ویلاهای خصوصی شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند مشخصه های جذاب این سازه فراهم حمل محیطی علاقه خانگی برای ساکنین می باشد. استخر شنا باید اصولی ساخته شود به همان اندازه بتوان استخری ابدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن را در عین اشغال فضای صحیح همراه خود بودجه کم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کمترین ارزش طراحی کرد. Dantok خواهید کرد را در مونتاژ استخر همراه خود حداقل ارزش راهنمایی می تدریجی.

بسیاری از استخر در شمال

برای مونتاژ استخر ابتدا باید نوع استخر می خواست را رئوس مطالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید طراحی کنید. به طور گسترده ۲ نوع استخر موجود است: سرپوشیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید روباز. استخرهای سرپوشیده تا حد زیادی در اطراف های شخصی اجرا می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش بیشتری نسبت به بسیاری از روباز دارند. اکثر استخرهای روباز در ویلاهای واقع در شمال ملت فوق العاده پرطرفدار هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش مونتاژ آنها کمتر است. همراه خود اولین خانه ای باشید کدام ممکن است سطوح عمومی مونتاژ ویلا را برای شما ممکن است دلیل می دهد.

مونتاژ استخر در ویلا

مهمترین مرحله {برای شروع} مونتاژ حوض، اخذ مجوزهای مورد نیاز {در این} زمینه است. در گذشته اجتناب کرده اند آغاز مونتاژ استخر باید عمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید جزییات کار خاص شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طراحی اولین آن کانون توجه شود. به معنای واقعی کلمه هستند این مرحله تصمیم گیری می تدریجی کدام ممکن است استخر در مکان قرار خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش آن چقدر {خواهد بود}.

ابعاد استخر برای محاسبه ارزش فوق العاده ضروری است. در صورت باز بودن محل استخر باید به گونه ای اندیشیده شود کدام ممکن است آفتاب تکل مناسبی را فراهم تدریجی به همان اندازه سرانجام ارزش های ناشی اجتناب کرده اند گرمایش آب اندیشه در مورد شود. همین جا جایی است کدام ممکن است بوته ها زیادی در فراگیر حوض {وجود ندارد} به همان اندازه انبساط پایه بوته ها به مکانیسم حوض آسیب نرساند.

{در این} مرحله ساختار مشخص شده تعیین کنید خواهد گرفت. در طراحی استخر باید به تعیین کنید ظاهری حوض، انواع {پله ها}، مناطق کم عمق را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم عمق، گیاهانی کدام ممکن است قابل انجام است در فراگیر استخر قرار گیرند ملاحظه شود. {در این} صورت می توانید اجتناب کرده اند خوب طراح ماهر کمک بگیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب پیمانکار مجرب را استفاده کنید به همان اندازه آسیبی نبینید. از تحمیل حوض در شمال خواستن به مجوز دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطوح اجرا باید {به درستی} طی شود. سطوح گودبرداری، نوع کف را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیوارهای مشخص شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمق را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضخامت پارتیشن ها اجتناب کرده اند اجزا مهم در برآورد ارزش هستند.

زیرساخت های می خواست برای مونتاژ حوض در شمال را تصمیم گیری کنید

برای مونتاژ حوض ابتدا باید حفاری همراه خود استفاده اجتناب کرده اند ماشین های حفاری انجام شود. ابتدا کف استخر سمباده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس لاغر کاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بتن ریزی انجام تبدیل می شود.

در مرحله بعد میلگرد در نیمه های مختلف مشابه کف را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیوار استخر آسانسور تبدیل می شود. پس اجتناب کرده اند آن چشم اندازها استخر مهیا تبدیل می شود.

لوله ها برای نصب سیستم های ورود به آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصفیه آب استخر می باشد کدام ممکن است برای ادغام کردن نیمه های مختلفی اجتناب کرده اند جمله لوله های درگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروجی آب می باشد. سیم کشی استخر توسط برقکار ماهر انجام تبدیل می شود به همان اندازه استخر روشن شود.

بتن ریزی مرحله بعدی است کدام ممکن است برای دیوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کف استخر اندیشه در مورد تبدیل می شود. {در این} صورت می توان اجتناب کرده اند بلوک های سیمانی نیز برای مونتاژ کف استخر به صورت مقدماتی استفاده کرد. متعاقباً مونتاژ بسیاری از استخرهای خانگی کدام ممکن است خواستن به آب زیادی ندارند، خوب انواع مالی است. هنگامی کدام ممکن است بلوک ها روی پایین قرار می گیرند، دوغاب روی آنها ریخته تبدیل می شود به همان اندازه به هر دلیلی منافذ بین بلوک ها را بپوشاند.

هزینه ساخت استخر در شمال

پس اجتناب کرده اند اتمام طبقات، نوبت به مونتاژ پارتیشن ها می رسد. به این انجمن می توان پارتیشن ها را همراه خود بلوک های سیمانی مشابه کف استخر پر کرد.

تا حد زیادی بیاموزید: مونتاژ استخر ویلایی نوزاد همراه خود زیباترین مفهوم ها در سال ۲۰۲۲

مرحله پایانی مونتاژ استخر

تعطیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایزوله کردن استخر یکی اجتناب کرده اند مهمترین سطوح مونتاژ . به معنای واقعی کلمه هستند برای این کار معمولا اجتناب کرده اند فایبرگلاس کدام ممکن است عایق خوبی است استفاده تبدیل می شود. این مرحله پس اجتناب کرده اند خشک شدن دیواره ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کف استخر انجام تبدیل می شود. در برخی اشیا اجتناب کرده اند ترکیباتی مشابه سیمان سفید، چسب های بتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پودر سنگ برای اجرای ۲ برابری این ملات بر روی دیوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کف حوض عایق با بیرون نشتی استفاده تبدیل می شود.

پس اجتناب کرده اند بسته شدن مناسب استخر، نوبت به دوباره پر کردن دیواره های استخر می رسد. {در این} مرحله اجتناب کرده اند مصالح ساختمانی محکم استفاده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند سنگ آهک یکی اجتناب کرده اند مصالح غیرمعمول نیست.

کاشی کاری استخر فینال مرحله است کدام ممکن است به سلیقه شخص خاص انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا تبدیل می شود. این امر به نظر می رسد شکوه را برای استخر تحمیل می تدریجی. پس اجتناب کرده اند کاشی کاری می توان استخر را همراه خود آب پر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند روشن شدن سیستم های خانه مشابه گرمایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید روشنایی می توان اجتناب کرده اند استخر استفاده کرد. در واقع اگر برای اولین بار اجتناب کرده اند استخر استفاده تبدیل می شود بیشتر است همراه خود حضور متخصص انجام شود به همان اندازه در صورت وجود اشکال در فوری ترین زمان قابل انجام برطرف شود.

ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است برای اطمینان از استاندارد استخر باید زیرساخت آن {به دقت} تجزیه و تحلیل شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کار بیشتر اوقات در تعدادی از مرحله انجام تبدیل می شود به همان اندازه اجتناب کرده اند نتیجه ضمانت حاصل شود.

یک استخر ارزان بسازید

اجزا کارآمد بر ارزش مونتاژ حوض در شمال

به طور گسترده ارزش مونتاژ استخر به اجزا مختلفی متکی است کدام ممکن است عبارتند اجتناب کرده اند:

نوع مصالح به کار گذشت در مونتاژ استخر آجر، آهن، بتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیمان می باشد. هر کدام اجتناب کرده اند این چرخ دنده می توانند تاثیر بسزایی در استاندارد مونتاژ استخر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل سازه صحیح برای آن داشته باشند.

ابعاد مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابعادی کدام ممکن است این سیستم ریزی می کنید ارتباط مستقیمی همراه خود ارزش مونتاژ دارد. بدون در نظر گرفتن استخر بالاتر باشد، ارزش آن تا حد زیادی است.

تجزیه و تحلیل مساحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاکی کدام ممکن است جهان باید بسازد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این ابزارهایی برای برآورد ارزش.

در واقع مورد نیاز به اشاره کردن است کدام ممکن است شرایط بازار نیز ممکن است بر قیمت بسته شدن در مونتاژ استخر تاثیرگذار باشد از قیمت روز مصالح منحصر به فرد است.

برآورد ارزش مونتاژ استخر

هنگام مونتاژ استخر باید به اجزا زیادی ملاحظه کرد، اجتناب کرده اند جمله:

ارزش های درمورد به حفاری دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماشینی منحصر به فرد {خواهد بود}.

مقدار بتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرماتور فولادی می خواست در هر متر تاس

ارزش های آرماتور را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیمان

ارزش های درمورد به آسانسور

ارزش کاشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرامیک

ارزش های درمورد به نوع نصب مشابه لوله کشی، سیم کشی انرژی الکتریکی، از کیت موتورخانه، سیستم روشنایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {پله ها}.

دستمزد پیمانکاران، مشاوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگرانی کدام ممکن است همراه خود هم برای مونتاژ مجتمع همکاری خواهند کرد.

مجموع ارزش های اشاره کردن شده برای مونتاژ استخر اندیشه در مورد شده است با این حال مورد نیاز به اشاره کردن است کدام ممکن است نگهداری استاندارد استخر را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این ایمنی اجتناب کرده اند قدرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید موتورخانه باید اندیشه در مورد شود. برای مونتاژ استخر در شمال همراه خود بهتر از ارزش باید همراه خود افرادی مراجعه به کرد کدام ممکن است تخصص کافی {در این} زمینه را دارند.