همراه خود اصلاح در بازاریابی بیمه، انبساط را افزایش دهید


در نهایت فینال پستم، به خواستن به بازاریابی اساساً مبتنی بر داده ردیابی کردم به همان اندازه ارائه می دهیم در سازماندهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندازه بندی محصولات جدید کمک تدریجی. با این حال ممکن است در نظر گرفته شده می کنم برای انبساط دقیق، نمایندگی های بیمه باید اصولاً در بازاریابی شخصی انجام دهند. برای اینکه آنها واقعاً مرتبط شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجربیات تکنیک‌داری برای خریدار حاضر دهند، باید…

همراه خود اصلاح در بازاریابی بیمه، انبساط را افزایش دهید

اجتناب کرده اند وبلاگ بیمه Accenture https://ift.tt/Akmilxsرژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/