هشدار هواپیمایی آتا برای فروش
سرانجام سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری به مسافران اعلام کرد در صورت عدم دریافت وجه به سازمان هواپیمایی کشوری اطلاع دهند و مدارک خود را در سامانه حقوق مسافر در پرتال این سازمان به نشانی www.caa.gov.ir بارگذاری کنند. تا هماهنگی های لازم در این زمینه انجام شود.