هشدار جنایت در عید قربان هشدار: گوشت تازه را ظرف ۲۴ ساعت پس از نگهداری در یخچال بخورید.
لاشه های تازه ذبح شده علاوه بر استفاده از دستکش برای ذبح دام یا برش گوشت تازه، باید به مدت ۲۴ ساعت در دمای اتاق نگهداری شود و در صورت آلوده شدن به CCHF مصرف شود. ویروس pH را کاهش می دهد. اسیدیته گوشت و لاشه حیوانات را از بین می برد.