هزینه زندگی زنده یاد پورحیدری پرداخت شد.


به گزارش ایرنا، پس از کشمکش های فراوان، مطالبات معوقه مرحوم منصور پورحیدری پرداخت شد.

مطالبات منصور پورحیدری که جان خود را برای باشگاه استقلال داد باید آخرین پرداخت ها و ضررها را در نظر بگیرد اما این اتفاق نیفتاد.

آخرین قراردادی که او امضا کرد ۳۰۰ میلیون تومان بود که در قسط اول ۸۰ میلیون تومان به خانواده اش پرداخت شد و در قسط دوم که چند روز پیش اتفاق افتاد ۲۲۰ میلیون تومان توسط باشگاه استقلال واریز شد.

منبع: ایرنا