هدف اصلی استاندار بر ایمن سازی اتباع خارجی در چهارحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند شهرکرد به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی استانداری شهرمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری، غلامعلی حیدری هفدهم فروردین ماه جاری در محیط ستاد سراسری کرونا کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق ویدئو کنوانسیون برگزار شد، تصدیق شد: همراه خود حضور رئیس جمهور: را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اشخاص حقیقی در اسرع وقت ایجاد شوند.

استاندار چهارحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری همراه خود ردیابی به اینکه رعایت پروتکل های بهداشتی در بین اتحادیه ها کاهش یافته است است، ذکر شد: باید نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی در بین اتحادیه ها افزایش یابد.

وی همراه خود تاکید بر اینکه تزریق نوبت سوم واکسن کرونا برای جلوگیری اجتناب کرده اند افزایش از حداکثر عروق کرونر فوق العاده حیاتی است، خاطرنشان کرد: باید اجتناب کرده اند تمام توان شخصی برای الهام بخش مردمان به واکسیناسیون استفاده کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نماز جمعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمازگزاران می توانند موقعیت مهمی را ایفا کنند. {در این} ضرر.”

حیدری تصریح کرد: ۲ این سیستم ساعت شب های خیانت را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهپیمایی روز قدس در چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری همزمان همراه خود در سرتاسر ملت برگزار تبدیل می شود.

فرماندار شرمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری در خاتمه تاکید کرد: نیاز امتحان شده برای ایراد سخنرانی روز قدس در شهرستان های فرمان برای جلوگیری اجتناب کرده اند ازدحام موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید لزوم رعایت صریح پروتکل ها. تنظیم.

انتهای پیام/۶۸۰۳۳
این را برای صفحه اول اصرار دهید