نگاهی به: اگر عکسها مخفی را در عکسها پیدا کردید، امکانات توجه ممکن است برتر است!


برخی اجتناب کرده اند عکسها برای مکان یابی دقت همراه خود افکار ما تفریحی می کنند. این باعث تبدیل می شود ادراک کنیم کدام ممکن است عالی عامل را می بینیم در حالی کدام ممکن است عامل عکس را به ما آرم می دهد. برخی اشخاص حقیقی فوق العاده تیزبین هستند، متعاقباً هیچ عامل نادیده گرفته نمی شود. انگار راداری دارند کدام ممکن است کوچکترین عمیق را هم تجزیه و تحلیل می دهد. دیگران برای آموزش دید شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرم دادن امکانات غول پیکر تفسیر ای کدام ممکن است در اعماق شخصی پنهان کرده اند به زمان بیشتری خواستن دارند. نشریه ما در لحظه همراه خود نگاهی به امکانات توجه در کنار شماست. ممکن است همراه خود ۱۶ تصویر برخورد با هستید کدام ممکن است اشیا از آنها پنهان شدند. اگر بتوانید فوری آن را پیدا کنید، خیلی نوک تیز هستید! همراه خود بخش علاقه نشریه ما در ارتباط باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را همراه خود دوستان شخصی به اشتراک بگذارید.

تا حد زیادی بیاموزید: اولین حیوانی کدام ممکن است در تصویر می بینید با توجه به شخصیت ممکن است صحبت می تنبل

نحوه آزمایش توجه پزشکی

عکسها زیادی را برای شما ممکن است کنار هم قرار دادن کرده ایم به همان اندازه در آموزش چشمان شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یافتن انواع پنهان در یک واحد دوم اجتناب کرده اند آنها بیشترین استفاده را ببرید. کمک خواهد کرد که شما ممکن است، ارائه می دهیم گفتیم کدام ممکن است در هر عکس جستجو در چه چیزی باشید. اگر دوباره نتوانستید آن را پیدا کنید، باز کردن صفحه بروید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه را کدام ممکن است در عکسها می خواهید محدوده کنید.

تا حد زیادی بیاموزید: شخصیتی همراه خود درخت: همراه خود محدوده یکی اجتناب کرده اند این بوته ها شخصی را بیشتر بشناسید!!

{برای شروع} نگاهی به امکانات توجه کنار هم قرار دادن اید؟

۱. آووکادویی موجود است کدام ممکن است روده ها آن شبیه روده ها است. خواه یا نه میتوانی آن را بیابی؟

تا حد زیادی بیاموزید: نگاهی به دقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه: به سوالات پاسخ دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ببینید چقدر باهوش هستید

۲. در همین جا، قورباغه بامزه اجتناب کرده اند ممکن است پنهان است.

تا حد زیادی بیاموزید: اولین چیزی کدام ممکن است در عکس می بینید; شخصیت شخصی را خاص کنید!

۳. پری دریایی پنهان شده {در میان} جلبک های دریایی را پیدا کنید!

تا حد زیادی بیاموزید: شخصیت شناسی اجتناب کرده اند طریق مشت: این نگاهی به بخشی اجتناب کرده اند شخصیت ممکن است را بدیهی می تنبل!

۴. یه چیزی هست کدام ممکن است همین جا روشن میشه ولی لامپ ژاپنی نیست.

تا حد زیادی بیاموزید: نگاهی به شخصیتی مختصر: محدوده ممکن است ممکن است چیزهای زیادی را با توجه به ممکن است فاش تنبل

۵. خواه یا نه می توانید موش را ببینید کدام ممکن است در بین این همه خرگوش پنهان شده است؟

تا حد زیادی بیاموزید: آنچه در یک واحد اتصال ممکن است را آزار می دهد هر دو سرگرمی زده می تنبل!

۶. باید به زرافه ها اظهار داشت کدام ممکن است ببری در بین آنها پنهان شده است.

تا حد زیادی بیاموزید: نگاهی به خودیاری همراه خود عکسها: اولین چیزی کدام ممکن است در یک واحد عکس می بینید چیست؟

۷. ستاره پنهان را پیدا کنید.

تا حد زیادی بیاموزید: نگاهی به شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانشناسی: اول به {چه کسی} کمک می کنید؟

۸. خواه یا نه می توانید عالی اسب آبی را در بین کرگدن ها ببینید؟

تا حد زیادی بیاموزید: نگاهی به شخصیت شناسی درگاه: تا حد زیادی اجتناب کرده اند همه دوست دارید اجتناب کرده اند کدام در رفتن کنید؟

۹. این مکعب به خوبی از آن آگاه است کدام ممکن است چگونه بین دکمه ها پنهان شود.

تا حد زیادی بیاموزید: نگاهی به دقت همراه خود عکسها: پاسخ های ممکن است میزان دقت ممکن است را خاص می تنبل!

۱۰. چقدر دلهره آور است! جادو در جایی {در میان} افراد پنهان است.

تا حد زیادی بیاموزید: عالی پرس و جو پیچیده هوش کدام ممکن است ساده زیبا ترین اشخاص حقیقی می توانند آن را رفع کنند

۱۱. پدربزرگ آفتاب پرست {در میان} طوطی هاست.

تا حد زیادی بیاموزید: نگاهی به شخصیت همراه خود راه راه: محدوده تصویر آرم می دهد کدام ممکن است دیگران ممکن است را چگونه می شناسند

۱۲. این پنگوئن در بین پانداها چه می تنبل؟

تا حد زیادی بیاموزید: کدام تصویر را محدوده می کنید کدام ممکن است شخصیت ممکن است را بدیهی تنبل؟

۱۳. صابون را {در میان} غاز تفریحی پیدا کنید.

تا حد زیادی بیاموزید: آزمون: آنچه در عکس اول می بینید واقعیت ممکن است را بدیهی می تنبل!

۱۴. در همین جا زنگی موجود است کدام ممکن است تجزیه و تحلیل آن دردسر است.

تا حد زیادی بیاموزید: {کدام یک} اول آلوده تبدیل می شود؟ پاسخ ممکن است شخصیت ممکن است را بدیهی می تنبل!

۱۵. کدام جوراب شوهرش را اجتناب کرده اند انگشت داده است؟

تا حد زیادی بیاموزید: قدم زدن ممکن است با توجه به شخصیت ممکن است چه می گوید؟

۱۶. حلزون را {در میان} لاک پایین ها پیدا کنید.

تا حد زیادی بیاموزید: آزمون روانشناسی عشق: آنچه در تصویر می بینید نمایانگر به نظر می رسید ممکن است به عشق است!

چقدر فوری اشیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیوانات را کشف می کنید؟ امتیاز شخصی را به ما اطلاع دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر عالی اجتناب کرده اند دوستان شخصی را کدام ممکن است در نظر گرفته شده می کنید می توانند آزمون را به خوبی برای شما ممکن است انجام دهند، به مشکل بکشید.

خواه یا نه برای نگاهی به امکانات توجه کنار هم قرار دادن اید؟