نکاتی کدام ممکن است هنگام کسب حلال رنگ باید بدانید


حلال رنگ یکی اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند ملزومات رنگ ساختمانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد مهمی در استاندارد باقی مانده رنگ های ساختمانی دارد. رنگ های ساختمانی بسیاری از مختلفی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر نوع به حلال خاصی خواستن دارد. حلال ها همراه خود رنگ رنگ ها را احساسی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنگ آمیزی را ساده می کنند. بسیاری از مختلفی اجتناب کرده اند حلال ها موجود است قیمت حلال بستگی دارد نوع حلال دارد. در این متن خواهید کرد را همراه خود بسیاری از حلال ها شناخته شده می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیار قدرتمند کاربرد حلال ها را تجزیه و تحلیل می کنیم. برای شکسته نشده مقاله همراه خود ما در کنار باشید.

به چه موادی حلال رنگ می گویند؟

حلال ها داروها شیمیایی هستند کدام ممکن است شامل ترکیباتی هستند کدام ممکن است همراه خود رنگ ها سازگار هستند. برای کاهش غلظت رنگ ها به به نظر می رسد یک حلال هر دو رقیق کننده اضافه می کنند به همان اندازه به غلظت مشخص شده برسد.

معمولا برای هر رنگ منصفانه تینر مخصوص موجود است. هنگام سفارش حلال رنگ، {به خاطر داشته باشید} کدام ممکن است همه حلال ها دارای نرخ تبخیر بالایی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناپایدار فوق العاده بالایی دارند.

تینرها اجتناب کرده اند ترکیبات شیمیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سمی ساخت می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید استنشاق سوخت آزاد شده اجتناب کرده اند آنها از نزدیک خطرناک است.

اجتناب کرده اند تولید دیگری مشخصه های مشترک همه حلال ها می توان به قابلیت مخلوط کردن همراه خود انتخاب گسترده ای اجتناب کرده اند رنگ ها ردیابی کرد. حلال ها به خوبی همراه خود رنگ ها مخلوط کردن می شوند به همان اندازه آنها را رقیق کنند.

کاربرد حلال ها چیست؟

کاربرد حلال ها چیست؟

استفاده اجتناب کرده اند حلال ها به مخلوط کردن آنها متکی است. با این حال به طور معمول حلال اطمینان حاصل شود که مخلوط کردن همراه خود رنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید رقیق شدن رنگ ها خریداری تبدیل می شود.

در واقع استفاده اجتناب کرده اند حلال ساده برای رقیق کردن رنگ نیست، اما علاوه بر این در اشیا تولید دیگری اجتناب کرده اند حلال استفاده می کنند. در همین جا برخی اجتناب کرده اند معمولی ترین کاربردهای حلال ها معرفی شده است شده است.

  • تازه کردن ابزار رنگ
  • کاهش ویسکوزیته رنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید راحتی محافظت
  • افزایش چسبندگی به مرحله کار
  • خشک شدن سریعتر رنگ
  • عمر رنگ را افزایش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بی رنگ شدن رنگ جلوگیری می تنبل

تعدادی از دسته حلال قطع می شوند؟

هنگام کسب حلال رنگ به نوع رنگ ملاحظه کنید از برای هر نوع رنگ حلال خاصی موجود است. این ترکیبات شیمیایی ۹ تنها برای رقیق کردن رنگ های ساختمانی استفاده می شوند، اما علاوه بر این می توانند همراه خود بسیاری از رنگ ها مربوط به رنگ های هنری، رنگ های اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … نیز مخلوط کردن شوند.

به همین دلیل اجباری است در گذشته اجتناب کرده اند سفارش حلال به مشخصه های رنگی کدام ممکن است می خواهید اجتناب کرده اند آن بیشترین استفاده را ببرید ملاحظه ویژه ای داشته باشید به همان اندازه بتوانید حلال مناسبی برای آن تهیه کنید. در همین جا متنوع اجتناب کرده اند مورد پسند ترین تینرهای حال دسترس در بازار معرفی شده است شده است.

استون

به پرس و جو پاسخ دهید سنگ چیست؟ شاید خواهید کرد استون را ساده شناخته شده به عنوان لاک می‌شناسید، با این حال جذاب است بدانید کدام ممکن است استون یکی اجتناب کرده اند پرمصرف‌ترین حلال‌ها است. استون جدا از کاربرد آن در مونتاژ چسب، حلال خوبی برای برخی اجتناب کرده اند رنگ های ساختمانی نیز می باشد. استون همراه خود رزین های فایبرگلاس، رزین های اپوکسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رزین های پلی استر متناسب است.

استون ماده ای است کدام ممکن است خاصیت چربی زدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی زدایی بالایی دارد. در مواردی کدام ممکن است مرحله کار خواستن به تازه کردن دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر حلال ها {نمی توانند} آن را تازه کنند، استون محدوده فوق العاده خوبی {خواهد بود}.

زایلن

زایلن یکی اجتناب کرده اند مقاوم ترین رقیق کننده هاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مشتقات نفتی ساخته تبدیل می شود. زایلن فوق العاده ناپایدار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت تبخیر بالایی دارد. گازهای آزاد شده توسط این حلال سمی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل انجام است باعث مسمومیت شوند.

زایلن معمولاً شناخته شده به عنوان حلال برای رنگ های روغنی استفاده تبدیل می شود. رقیق کردن رنگ روغن، تازه کردن رنگ اجتناب کرده اند سطوح را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش سرعت خشک شدن رنگ اجتناب کرده اند مهمترین توضیحات کسب حلال رنگ زایلن است. زایلن اشتعال پذیری بالایی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنگام استفاده اجتناب کرده اند بسیاری از اینها حلال باید رهنمودها امنیت را رعایت کرد.

متیل اتیل کتون

متیل اتیل کتون

متیل اتیل کتون کدام ممکن است به اختصار MEK نیز شناخته تبدیل می شود، یکی اجتناب کرده اند بهترین حلال های حال دسترس در بازار است. این حلال بوی شیرینی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقریبا بی رنگ است. متیل اتیل کتون فوق العاده ناپایدار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت تبخیر فوق العاده بالایی دارد.

نمایندگی های عظیم رنگ، لاک هر دو چسب اجتناب کرده اند متیل اتیل کتون شناخته شده به عنوان حلال استفاده می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً اجتناب کرده اند این حلال {در خانه} استفاده نمی شود.

تارپنتین

قابل انجام است شناسایی سقز هر دو سقز شناخته شده به عنوان منصفانه ضد عفونی کننده را شنیده باشید. جذاب است بدانید سقز منصفانه حلال طبیعی مقاوم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات چربی شکنی بالایی دارد.

سقز اجتناب کرده اند شیره برخی چوب تهیه تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شامل ترکیبات طبیعی است. در کسب حلال سقز به این نکته ملاحظه کنید کدام ممکن است این حلال رنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بو ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گازهای خارج شده اجتناب کرده اند آن سمی نیست. در مواردی کدام ممکن است خواستن به رقیق کننده سبک دارید، سقز انتخاب خوبی برای شما ممکن است {خواهد بود}.

حلال های تولید دیگری

برخی اجتناب کرده اند حلال ها چندان رایج نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای مصارف خاصی استفاده می شوند. اجتناب کرده اند جمله این رقیق‌کننده‌ها می‌توان به حلال‌های اتر، حلال‌های اکسیژن، حلال‌های هیدروکربنی آلیفاتیک، لاک‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولوئن ردیابی کرد.

عوامل موثر بر قیمت حلال

عناصر کارآمد بر قیمت حلال

نسبت ترکیبات شیمیایی در حلال های مختلف خاص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه کاربرد آنها تصمیم گیری تبدیل می شود. هنگام سفارش حلال، {به خاطر داشته باشید} کدام ممکن است قیمت حلال های مختلف خاص است. رقیق کننده های خاص پرهزینه تر اجتناب کرده اند بسیاری از تولید دیگری هستند.

برای گرفتن حلال دقت کنید کدام ممکن است چه نوع رنگی دارید. برای برخی اجتناب کرده اند رنگ ها، حلال های استاندارد انتخاب خوبی هستند، در حالی کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند رنگ ها به الگوی های مقاوم تری خواستن دارند.

برای تازه کردن ابزار رنگ آمیزی به حلال های مقاوم خواستن نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید حلال های آسان می توانند لکه های رنگ، چسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره را پاک کنند.

حلال مورد استفاده برای مصارف خانگی معمولاً ارزان تر اجتناب کرده اند الگوی اقتصادی است.

نتایجی کدام ممکن است اظهار شده

رنگ های رقیق کننده مهمترین کاربرد حلال ها هستند. معمولا مقداری تینر برای کاهش ویسکوزیته رنگ اضافه تبدیل می شود. این کار باعث راحتی در طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش استاندارد باقی مانده کار تبدیل می شود.

برای گرفتن حلال صحیح به نوع رنگ ملاحظه کنید. رنگ های روغنی به حلال های آسان خواستن دارند، در حالی کدام ممکن است رنگ های اپوکسی باید همراه خود منصفانه تینر مقاوم مخلوط کردن شوند.

حلال ها فوق العاده ناپایدار هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در محله هوا برای عجله تبخیر می شوند. تا حد زیادی تینرهای شیمیایی سمی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید استنشاق سوخت آزاد شده خطرناک است. قیمت منصفانه حلال به نسبت مخلوط کردن شیمیایی آن متکی است.

برای گرفتن حلال صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استاندارد می توانید به نمایندگی رنگ تهران مراجعه نمایید. این مجموعه همراه خود سالها تخصص در زمینه ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصیص بسیاری از رنگدانه های ساختمانی، اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فنی کنار هم قرار دادن حاضر شرکت ها به مشتریان گران قیمت می باشد. می توانید همراه خود بروزترین tp-date قیمت های صحیح برای بسیاری از رنگ ها به مکان گروه رنگ تهران مراجعه نمایید. قیمت تینر رنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود به محصولات تولید دیگری همراه خود محصولات این نمایندگی شناخته شده شوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند راهنمایی های رایگان مشاوران مجرب این گروه بیشترین استفاده را ببرید.