نودل ۱۹۱ درصد گران شد/ از فروردین ۱۳۹۶ تاکنون ۹ برابر اقلام خوراکی افزایش قیمت داشته ایم.
یک کارشناس برجسته بازار که رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز هست به دیده بان ایران گفت. عوامل زیادی بر افزایش قیمت محصولات و مواد غذایی تاثیر می گذارد و نمی توان انتظار داشت که یک محصول در بازار فعلی افزایش قیمتی نداشته باشد.