نماینده غرب هرمزگان همچنان دبیر کمیسیون شهرستان است.


به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، محمدرضا رضایی کوچی امروز برای سومین سال پیاپی به عنوان رئیس یازدهمین دوره کنفرانس شورای اسلامی انتخاب شد.

کمال علی پورخانکداری و صدیف بدری به عنوان نایب رئیس اول و دوم این کمیسیون انتخاب شدند. احمد جباری به عنوان دبیر اول و آرا شاوردیان به عنوان دبیر دوم کمیسیون انتخاب شدند.

عبدالجلال ایری برای دومین سال پیاپی به عنوان سخنگوی کمیسیون عمران مجلس انتخاب شد.

از پنج نماینده هرمزگان در خانه ملت، تنها احمد مرادی و احمد جباری در هیات رئیسه کمیسیون های تخصصی خود حضور دارند.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید.