نرخ زاد و ولد در هرمزگان ۲.۱ است.


به گزارش فارس از بندرعباس، حسین فرشیدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ظهر امروز در گفت وگو با رسانه ها اظهار داشت: جمعیت یک سوال است و باید بگوییم چه کردیم.

وی گفت: “انتظار این است که جمعیت افزایش یابد.”

به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، هرمزگان از نظر میانگین سنی جمعیت، وضعیت بهتری نسبت به سایر استان‌ها دارد، اما وضعیت نامناسبی دارد.

دکتر فرشیدی خاطرنشان می کند که هرمزگان یکی از جوان ترین استان های کشور است که در سال ۱۳۷۸ در بندرعباس ۹۹.۹ ولادت دارد و در هرمزگان در مجموع ۲.۱ ولادت در کشور ۱.۶ است.

وی گفت: اکنون بیشترین جمعیت جنین را داریم و این یک فرصت طلایی است و تعداد زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله بیشترین تعداد در تاریخ هرمزگان است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: باید فرزندی به دنیا بیاوریم که دچار بیماری است و او باید آزاد باشد و در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۳۴ زایمان بدون درد انجام دادیم.

فرشیدی همچنین تصریح کرد: رسیدگی به مسائل اشتغال و مسکن جوانان مهمترین عامل در رشد ازدواج و جمعیت است.

نامه / ۳۷۲۸ پایان
این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید.