موشک سایوز ماهواره «خیام» ایران را از نبأ خبر به مدار زمین برد.


قرار است در ۹ آگوست ۲۰۲۲، موشک سایوز-۲.۱b با بارگذاری بالا از ایستگاه فضایی بایکنور پرتاب شود و به دستور جمهوری اسلامی ایران، فضاپیمای سنجش از دور به نام “خیام” در مدار زمین پرتاب خواهد شد. کره آن را به زمین حمل کند.

به گزارش «ناباخبر»، بر اساس اطلاعات شرکت راس کاسموس (سازمان فضایی روسیه)، موشک روسی سایوز ۹ آگوست (۱۸ مرداد) از ایستگاه فضایی بایکانور پرتاب شد و ماهواره ایرانی «خیام» را به زمین خواهد برد. جریان. تحویل داده شده.

این اظهارات راس را خبرگزاری «تاس» گزارش داد. به گزارش کاسموس: موشک سایوز-۲.۱b قرار است در تاریخ ۹ آگوست ۲۰۲۲ از ایستگاه فضایی بایکنور پرتاب شود و یک فضاپیمای سنجش از دور به نام “خیام” را به دستور جمهوری اسلامی ایران به مدار زمین منتقل کند.

بر اساس اطلاعات، موشک سایوز توسط دانشگاه های مطرح پرتاب شده است. وزن ۱۶ فضاپیمای کوچک ساخته شده توسط چندین شرکت تجاری و سازمان های غیرانتفاعی را حمل خواهد کرد.

کد خبر: ۱۹۱۵۶۹