موسوی کاملاً: آیت الله کشمیری کمرش شکست


به گزارش خبرگزاری فارس، هیئت خانم ها موسی بن جعفر (علیه السلام) همراه خود سخنرانی حجت الاسلام سید عباس موسوی کاملاً، درک اخلاق، بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین سالگرد رحلت حضرت آیت الله کشمیری فرزانه صوفی را گرامی داشتند. فروردین در قم.

آیت الله کشمیری در نزد خدا فانی بود

حجت الاسلام موسوی کاملاً {در این} مراسم همراه خود خاص اینکه ساحت درست الهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماوراal الطبیعه مرحوم آیت الله کشمیری به تمام معنا توحیدی بود، اظهار کرد: ایشان در نزد خداوند فانی بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فنا را به معنای ندیدن توانایی در شخصی می دانستند. . مرحوم حاج محمد اسماعیل دولابی می فرمودند وقتی می گوییم خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای توانایی خدا یعنی چیزی برای هیچکس باقی نمی ماند.

وی یکپارچه داد: مرحوم کشمیری فنا را حرکت فی سبیل الله می دانستند. می فرماید: ۹ دعا، ۹ خشوع، ۹ خشوع، ۹ ماتم برای پروردگار جهانیان، را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توان به حدی رسید کدام ممکن است طرف خدا را نبینیم. یگانگی این شخص الهی در فرزندخواندگی تجلی کشف شد.

موسوی کاملاً ذکر شد: مرحوم آیت الله کشمیری اهل سکوت بود. به همان اندازه روزی کدام ممکن است داده ها آموز ساکت نباشد حقایق دنیا را نمی شنود به همان اندازه دهانش را ببندد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه را کدام ممکن است نمی شنود به همان اندازه چشمانش را نبندد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه را کدام ممکن است نمی بیند نمی شنود. سکوت یکی اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند عملکرد های اولیای خداست.

مرحوم دولابی می ذکر شد آقای کشمیری کمرش شکست

درک اخلاق همراه خود ردیابی به اینکه ایشان متفکری بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ساعت آن برابر ۷۰ سال عبادت حضور بود، خاطرنشان کرد: تأمل باعث انبساط طلبه تبدیل می شود، ایشان به قول عارف غول پیکر مرحوم دولابی، اهل حافظه بودند. کدام ممکن است میگفت درک کشمیری کمرش آسیب دیده بود.اجتناب کرده اند تذکر زبانی وعملی وعاطفی شخص حافظه بود.

وی افزود: اشاره کردن ممکن انصراف گناه است. مهمترین مسئولیت در امروز ما انصراف گناه است. ایشان اشاره کردن ممکن را در تلاوت قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نماز ساعت شب می دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا ارزش آن را دارد جلب رضایت همراه خود پسران خدا معادل آیت الله قاضی را کمتر اجتناب کرده اند نماز ساعت شب نمی دانستند. آیت الله کشمیری بر این ادراک بود کدام ممکن است اشاره کردن یونسیا شناخته شده به عنوان گاز خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکرهای عکس اجتناب کرده اند جمله نماز، لااله الا الله، اذان علی را انتخاب کنید و انتخاب کنید س toال کردن نماز را در اصل کار شخصی دارد.

برای کودک اباعبدالله الحسین (علیه السلام) چه تبدیل می شود؟

موسوی کاملاً ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند عملکرد های آیت الله کشمیری، برخورد همراه خود بزرگان بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همواره نیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظمت آنها را بازگشت به می شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر متوجه می شد در جایی خدایی موجود است، متواضعانه به دیدار ایشان می شتابد. وجه برتری بی نظیر آن تحریم است. به نظر می رسد محافظه کارانه او در کنجکاوی شدیدش به امیرالمؤمنین علیه السلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجف اشرف بدیهی به نظر می رسد. گاهی نجف اشرف مثل کودک ها مضطرب بود. او به همه اهل بیت معصوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید طهارت ارادت خاصی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام حسین علیه السلام را دوست داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقد بود هر کاری کدام ممکن است در حق اباعبدالله الحسین علیه السلام شد کافی نیست.

این درک ادبیات افزود: آیت الله کشمیری درگیر حرم بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیوخ گفتند اجتناب کرده اند بقاع نجف است. عشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی او به حضرت سلطان علی بن موسی الرضا (علیه السلام) وصف ناپذیر بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقد بود دستگیری سالکان خدا در دنیا بر عهده حضرت رضا (علیه السلام) است. ارادت او به ساحت صاحب الزمان علیه السلام زبانزد خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید عام بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسل به امام را واجب می دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر لبانش عنوان مقدس آن حضرت معادل هر دو صاحب الزمان بود. .

را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خاتمه فرمود: صوفی الحاج، مرحوم شیخ محمدتقی انصاری همدانی می فرماید: شیخ جعفر النصیری به سید کشمیری خیانت کرد; کنایه اجتناب کرده اند اینجا است کدام ممکن است بدون در نظر گرفتن آیت الله کشمیری داشت، یاد گرفت.

عکس های اصولاً اجتناب کرده اند این مهمانی را همین جا ببینید:

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید