مناقشه نفتی ریاض و واشنگتن / آینده نامشخص بازار جهانی نفت


تصمیم جدید اوپک پلاس به رهبری ایالات متحده برای کاهش دو میلیون بشکه ای تولید نفت، خواستار تقویت آینده بازار جهانی نفت است. در مواجهه با عدم قطعیت،

The post مناقشه نفتی ریاض و واشنگتن/ آینده نامشخص بازار جهانی نفت اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.