مناطق نفت خیز در جنوب میانگین تولید نفت خام را ۱۶ درصد افزایش دادند.


مناطق نفت خیز در جنوب میانگین تولید نفت خام را 16 درصد افزایش دادند.

دیدارنیوز_سرویس خوزستانمحمد منصوری افزود: در این راستا با تعهدی که برای تغذیه پالایشگاه های کشور داریم، از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون به طور متوسط ​​۱۷۷۰ بشکه در روز نفت خام تولید کرده ایم تا حفظ نفت را ادامه دهیم. یک سال پیش (۱۵۳۲ هجری قمری) ۱۶ درصد افزایش داشت.

تکمیل زنجیره ارزش با ارائه پتروشیمی.

سرمهندس منصوری در بخشی دیگر از سخنان خود درباره تامین مواد پتروشیمی از مناطق نفت خیز جنوب بیان کرد: در سال های گذشته مجتمع های پتروشیمی و صنایع پایین دستی فرآورده های نفتی عرضه شده اند. این مناطق ثروتمند جنوب بودند که نقش مهمی در تکمیل زنجیره ارزش کالاها داشتند. ارز شیمیایی و ارزی برای کشور در شرایط بی رحمانه تحریم؛

در این صورت ۲۲ میلیون متر مکعب گاز خوراک پتروشیمی مارون; وی هشدار داد: امکان ارسال روزانه ۲۲ میلیون متر مکعب گاز خوراک به شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس و ۴۷ هزار بشکه گاز مایع در روز وجود دارد. نفتا به مجتمع پتروشیمی بندر امام ۱۴ هزار بشکه در روز و پتروشیمی بوعلی سینا پارسال.

معاون تولید گاز و مایعات جنوب افزود: همچنین تامین خوراک مجتمع پتروشیمی رازی به میزان یک میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب در روز از منبع مخزن ژوراسیک مسجد سلیمان یک عدد است. سایر دستاوردهای مناطق جنوبی در دوره مذکور؛

سهم بزرگ مناطق نفت خیز جنوب در تامین سوخت کشور در فصل زمستان.

معاون تولید گاز طبیعی و مایعات گازی مناطق نفت خیز جنوب افزود: مناطق نفت خیز جنوب با حجم ۱۵.۷ میلیون سوخت سهم بسزایی در تامین سوخت کشور در فصل زمستان داشتند. روزانه حدود ۴۰ میلیون مترمکعب گاز سبک و ۴۰ میلیون مترمکعب گاز مستقیم به طور غیرمستقیم به شبکه توزیع شرکت ملی گاز ایران تزریق شد.

سایر فعالیت های مدیریت تولید

مهندس منصوری در بخش آخر این گفت‌وگو به سایر فعالیت‌های مدیریت تولید شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در سال گذشته پرداخت. پروژه وی گفت: ایجاد ساختار سازمانی معاونت هماهنگی رئیس جمهور. نظارت بر یکپارچگی خطوط لوله؛ تعمیر خطوط لوله مناطق نفت کش کوهستانی. کار انفجاری خط لوله نفت شماره ۱۹ ایمن سازی خطوط لوله در منطقه جداسازی پازنان ۱؛ ۱۰۰۰ محصول را از کارخانه وصل کنید. شبکه پالایشگاه بیدبلند در خلیج فارس را تغذیه می کند و گاز خروجی کارخانه را به پالایشگاه بیدبلند می فرستد که برای تامین گاز و سوخت کشور نیاز مبرم دارد. جمع آوری گازهای کم فشاری که به واحد جمع آوری سوخت Maron 6 ارسال می شود. با سرمایه گذاری بخش خصوصی، روزانه ۲۱ میلیون فوت مکعب گاز طبیعی و گاز مایع به ۴۰۰ نیروگاه، ایستگاه های تزریق بازیافت گاز پازنان تحویل داده می شود. تزریق گازمارون، توانایی تولید خطوط لوله گاز در منطقه Nefkik. عملیات انفجار برای خطوط لوله ۶ اینچ مایع مارون و گاز ۱۴ اینچ از ایستگاه های پازنان ۲ و مارون به خط لوله ۷۰۰/۸۰۰ و ۴۲ اینچ کارخانه مایع و گاز در آگار/دالان بین ایستگاه کلمه در حال انجام است. ۱۳۷ متر) طرح حفاری بخش دوم خط لوله بین ایستگاه ۱۶۰۰ لختگیری (۲۷۸ کیلومتر) به طول حدود ۱۴۱ متر و بین ۱۶۰۰ و ۳۲ اینچ لختگیری ۲۰۰۰. خط لوله پمپ بنزین مارون به طول ۸۳ کیلومتر، مدیریت تولید مناطق نفت خیز جنوب را مهمترین فعالیت می داند.