مقام معظم مدیریت: همراه خود وجود نیاز آمریکا، دشواری فلسطین {هر روز} اهمیت بیشتری پیدا می تنبلبیانات مقام معظم مدیریت در دهمین روز اجتناب کرده اند ماه مبارک رمضان در دیدار مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران دقیق شد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای {در این} دیدار تأکید کردند کدام ممکن است مذاکرات در وین به خوبی پیش می‌رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا به وعده‌های شخصی در برجام حرکت نکرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون در بن بست قرار گرفته است.

به گزارش آنلاین مکان مناسب شخصی Khamenei.ir، وی اظهار داشت: فلسطین خشمگین است، علیرغم پوشش های آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایل آنها برای به فراموشی سپرده شدن آرمان فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نادیده گرفتن مردمان جهان کدام ممکن است سرزمینی موجود است. به تماس گرفتن فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملتی به تماس گرفتن فلسطین، موضوع فلسطین {هر روز} تا حد زیادی مورد تاکید قرار خواهد گرفت.»

بلافاصله بچه ها فلسطینی ساکن در مرزهای ۱۹۴۸ در روده ها فلسطین اشغالی شورش کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این قطعا یکپارچه ممکن است داشته باشد. به وعده الهی، پیروزی برای افراد فلسطین {خواهد بود}.

ممکن است همراه خود سعودی ها حرف دارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این هیئت را اجتناب کرده اند بالا حسن نیت به آنها می دهم. چرا به جنگی یکپارچه دهید کدام ممکن است مثبت هستید پیروز نخواهید شد؟ همراه خود امتحان شده، ابتکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شجاعت یمن، رهبران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان آن، هیچ امکانی برای پیروزی خواهید کرد {وجود ندارد}. راهی برای خروج اجتناب کرده اند این مبارزه پیدا کنید.

در اتصال همراه خود برجام، آمریکا به وعده های شخصی حرکت نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون در زیر پا گذاشتن تعهدات شخصی مانده است. آنها به بن بست رسیده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران در چنین وضعیتی نیست.

در مدیریت کارهایی کدام ممکن است باید انجام شود، دولتمردان نباید در پیش بینی نتیجه مذاکرات هسته ای، کار را تحت هیچ شرایطی به تاخیر بیندازند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید ورودی بروند. لزومی ندارد کدام ممکن است اگر مکالمات نتایج خوش بینانه، به همان اندازه حدودی خوش بینانه هر دو عقب کشیدن داشته باشد، در هدف خرید و فروش خواهید کرد قرار خواهد گرفت. به کار یکپارچه دهید.”

۳۲۶۶ ** ۲۰۵۰ ** ۱۴۲۴

ما را در توییتر دنبال کنید جاسازی توییت