مقامات در گذشته حق آبه خوزستان را نادیده گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در قلمرو کرخه باید صیفی جات مدیریت شود.وی افزود: در مونتاژ هیئت مقامات بر سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق آبه استان خوزستان تاکید کردم کدام ممکن است خوشبختانه در مقامات از ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی ریاست احترام جمهوری جناب آقای رئیسی به طور قابل توجهی در بازدید به استان حق آبه خوزستان تاکید شد».

استاندار خوزستان یکپارچه داد: ساخت محصولات کشاورزی در استان خوزستان همراه خود ملاحظه به کمیت بالای کشت پاییزه در مرحله مطلوبی قرار دارد.

خلیلیان دانستن درباره وضعیت مخازن سدهای خوزستان ذکر شد: خوشبختانه وضعیت مخازن سدهای کارون را انتخاب کنید و انتخاب کنید دز (کارون غول پیکر) کدام ممکن است اجتناب کرده اند شعب چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری استان تامین تبدیل می شود، نسبت به سال قبلی مرتفع است. تحریک کردن پاییز. خوشایند است.”

وی افزود: در بخش رودخانه کرخا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرشاخه های آن استان های لرستان، ایلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرمانشاه {به دلیل} کم بارشی در استان های مذکور وضعیت آب صحیح نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید کشاورزی تابستانه مدیریت شود.