مقامات در حال بررسی میزان سرقت از بانک ملی هستند.
در این جلسه که به ریاست معاون امنیتی وزیر و دبیر شورای عالی امنیت ملی برگزار شد، وضعیت امنیتی و ایمنی شعبه ملی بررسی و موضوعات مرتبط با این حادثه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دستورالعمل ها تبیین قوانین و مقررات؛ امنیت و چگونگی تامین امنیت صندوق امانات بانکی در سراسر کشور.