مفید نیوز – ۲۲ میلیون ایرانی اجتناب کرده اند تزریق نوبت سوم واکسن کرونا استقبال نکردند.


۲۲ میلیون ایرانی از تزریق نوبت سوم واکسن کرونا استقبال نکردند

مفید خبر: معاون بهداشتی وزارت بهداشت، معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش پزشکی اظهار داشت: اکنون حدود ۲۲ میلیون نفر به دوز سوم رسیده اند کدام ممکن است علیرغم این سیستم ریزی ویژه وزارت بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراهم بودن همه چشم اندازها، به دوز سوم رسیده اند. استقبال کرد. واکسن

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، واکسیناسیون علیه کرونا اجتناب کرده اند ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ {در سراسر} ملت همراه خود تزریق واکسن برای کادر پزشکی تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن نقطه تاکنون بیش اجتناب کرده اند ۱۴۷ میلیون دوز واکسن به اشخاص حقیقی مختلف تزریق شده است. اشخاص حقیقی، با این حال تزریق در دوز اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم واکسن است. واکسن ارجح ترین جهت است، دوز سوم دارد.

به آگاه وزارت بهداشت، انواع {افرادی که} باقی مانده است همراه خود نوبت سوم واکسن تزریق نشده اند، بیش از حد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۲ میلیون نفری کدام ممکن است به واکسن پاسخ نداده اند، به معنای واقعی کلمه هستند همراه خود {اعضای خانواده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اعضای خانواده} شخصی سختگیر بوده اند، از هدف این امر عدم پاسخگویی به این واکسن است. واکسینه شدن قابل انجام است احتمال سوئیچ ویروس به دیگران باشد.

علاوه بر این ۹۰ سهم {افرادی که} از نزدیک به سویه میکرون مبتلا شده بودند، اجتناب کرده اند جمله افرادی بودند کدام ممکن است دوز سوم بیماری عروق کرونر را تزریق نکردند کدام ممکن است باعث بیماری عروق کرونر مرکز را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی نابودی {در این} اشخاص حقیقی شد، این دلیل است طرفدار همه اقشار بود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران: تزریق فوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیر یا زود واکسن کرون را به خاطر می آورد.

۹۰ سهم اجتناب کرده اند {افرادی که} دارای سویه های از حداکثر آمیکرون هستند، دوز سوم کرونا را تزریق نکرده اند.

کمال حیدری معاون بهداشتی وزارت بهداشت اظهار داشت: برای جلوگیری اجتناب کرده اند شیوع ویروس کرونا در ملت در سفر نوروزی اکتسابی واکسن به صورت تذکری مهمترین موضوع است از باقی مانده است موجی موجود است. بهداشت، معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش پزشکی در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا). ششم همراه خود سلسله آمیکرون به نوک نرسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده در جاری افول است.

وی خاطرنشان کرد: این دلیل است در گذشته اجتناب کرده اند عید نوروز برای برای درمان الگو نزولی موج ششم کرونا، تمامی تزریق واکسن اجتناب کرده اند نوبت سوم به پایان رسید از تاثیر واکسن سوم همراه خود سویه آمیکرون در ملت به خوبی بیانیه شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد مانند است تزریق واکسن به خوبی پیش {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش این امر شخصی ویروس را نماد داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات را کاهش داده است.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون وزیر بهداشت یکپارچه داد: متاسفانه نوبت سوم واکسن کرونا همراه خود استقبال افراد مواجه نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق آمار بیش اجتناب کرده اند ۴۰ سهم افراد نوبت سوم این واکسن را اکتسابی کردند کدام ممکن است خوشایند نیست. این الگو باید اشخاص حقیقی بیشتری را به تزریق دوز الهام بخش تدریجی.» این می تواند بازگشت به امتحان شده تا حد زیادی باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد باید ملاحظه بیشتری به این ضرر داشته باشند.

وی اظهار داشت: «بعد از همه قابل انجام است برخی اجتناب کرده اند {افرادی که} تحت تأثیر کرونا ویروس ایمیکرون حاد شده‌اند نتوانند نوبت سوم واکسن را اکتسابی کنند، با این حال سایر {افرادی که} می‌توانند واکسن را اکتسابی کنند، نباید در اسرع وقت این واکسن را تزریق کنند.» واکسن

حیدری خاطرنشان کرد: خوشبختانه در جاری حاضر مشکلی اجتناب کرده اند تذکر به راحتی در دسترس است بودن واکسن {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل ها ویژه ای برای رعایت پروتکل ها به همه داده شده است.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید قائم مقام وزیر بهداشت تصریح کرد: پیش بینی داشتیم همراه خود تزریق دیر یا زود واکسن ضرر سلامت گروه تامین شود با این حال باقی مانده است ضرر برطرف نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند مرتب سازی خلاء {در این} زمینه داریم از افراد باید {دستورالعمل ها} را مجبور در تذکر بگیرند.»

وی تاکید کرد: علاوه بر این همراه خود ملاحظه به اینکه در فصل بهار هوا فوق العاده گرمتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرمتر است، مشکلات جریان هوا کمتری خواهیم داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد می توانند در فضای بی تجربه مهمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرامش کنند.

حیدری اظهار داشت: {افرادی که} واکسینه نشده اند شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر {اعضای خانواده} شخصی را کشف نشده خطر بدانند، علاوه بر این {افرادی که} کشف نشده خطر ابتلا به بیشتر سرطان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری های زمینه ای هستند باید مراقبت بیشتری داشته باشند از در صورت عدم هشدار جای اولویت موجود است. ”

معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: اجتناب کرده اند {افرادی که} باقی مانده است واکسن سوم را اکتسابی نکرده اند تقاضا داریم به همان اندازه روزی کدام ممکن است امکانات واکسیناسیون سرزنده هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید واکسن کافی موجود است دوز یادآوری تزریق کنند به همان اندازه دچار کمترین ضرر شویم.

وی اظهار داشت: متأسفانه قابل انجام است برخی اشخاص حقیقی برای احقاق حقوق شخصی ناسازگار باشند.

حیدری افزود: پیش بینی داریم همراه خود استقبال خوشایند افراد اجتناب کرده اند در اطراف اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم واکسن کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش ترس ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید در موج ششم تاثیر نوبت سوم واکسن را به خوبی دیدیم، در بلند مدت همراه خود ضرر مواجه شویم. کمترین ضرر. {در این} زمینه.» حمایت افراد حیاتی است.

معاون وزیر بهداشت بر مراقبت اجتناب کرده اند سالمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبتلایان تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: افراد باید اجتناب کرده اند جایگزین‌های وزارت بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستاد سراسری کرونا به خوبی استفاده کنند به همان اندازه همراه خود تداوم این موضوع مشکلی پیش نیاید. کمک افراد.»

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، به همان اندازه در این زمان ۱۵ فروردین ماه، ۶۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۸۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۵۳ نفر نوبت اول، ۵۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۹۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱۷ نفر نوبت دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۶۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۱۲ نفر نوبت سوم واکسن کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع کل واکسن های تزریقی اکتسابی کرده اند. به ۱۴۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۸۲ نفر رسیده است. دوز در ملت