مفید خبر – کرواسی ۲۸۸ هزار دوز واکسن آسترازنکا را به ایران اهدا کرد.


کرواسی 288000 دوز واکسن آسترازنکا را به ایران اهدا کرد

مفید خبر: فرستاده جمهوری اسلامی ایران در کرواسی اجتناب کرده اند اهدای ۲۸۸ هزار دوز واکسن AstraZeneca توسط مقامات این ملت به ایران خبر داد.

به گزارش مفید خبر، پرویز اسماعیلی فرستاده کشورمان در کرواسی در توییتی نوشت: پس اجتناب کرده اند توافق سفارت جمهوری اسلامی ایران در زاگرب همراه خود وزارت امور خارجه کرواسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مساعدت سفارت کشورمان در بروکسل، ۲۸۸ هزار دوز واکسن AstraZeneca اهدا شد. اجتناب کرده اند کرواسی خرس مکانیسم EUCPM، اروپا به تهران رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به افسران وزارت بهداشت ما عرضه داده شده است.