مفید خبر- موسسه مالی مرکزی خوب میلیارد دلار فارکس برای واردات دارو اختصاص داد


بانک مرکزی یک میلیارد دلار ارز برای واردات دارو اختصاص داده است

مفید خبر: مصطفی قمری فافا، سرپرست روابط کلی موسسه مالی مرکزی در حساب کاربری شخصی در توییتر نوشت: موسسه مالی مرکزی در شکسته نشده الگو تخصیص فارکس برای واردات دارو، در لحظه برابر خوب میلیارد دلار تخصیص داد. برای این.” موضوع.”

وی افزود: این الگو شکسته نشده ممکن است داشته باشد.