مفید خبر – مقاله آموزشی دانستن درباره واکسن برکت کدام ممکن است در یکی اجتناب کرده اند مجلات اصلی جهانی آشکار شده است


چاپ مقاله علمی در مورد واکسن برکت در مجله معتبر جهانی

مفید خبر: بروزترین tp-date اسناد آموزشی درمورد به فاز اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم کارآزمایی علمی واکسن ایران برکت پس اجتناب کرده اند تایید ۶ داور در BMJOPEN آشکار شده است.

به گزارش مفید خبر به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)، نگارش مقاله سطوح اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم واکسن ایران برکت اجتناب کرده اند بهار سال ۱۴۰۰ تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در تابستان} مقاله به BMJ کشتی شد. روزنامه باز کنید. .

به رئوس مطالب زیر: اولین ردیابی به ماده د. استفان جی توماس اجتناب کرده اند وسط پزشکی SUNY Abstat نویسنده بی نظیر کارآزمایی علمی واکسن فایزر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسنده فاز ۳ کارآزمایی علمی این واکسن بود.

این گزارش می افزاید: ۲۵ اسفند سال قبلی نامه پذیرش مقاله اجتناب کرده اند سوی روزنامه کشتی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ های داوران به نویسندگان مقاله را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی مدل های مقاله در مرحله داوری آشکار شد. در کنار همراه خود مدل بسته شدن مقاله.

شایان اشاره کردن است اولین واکسن ایرانی ویروس کرونا (کو ایران برکات) سطوح مختلف داوری را گذرانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشترین انواع مقاله چاپ شده در مجلات اصلی در سراسر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلات اصلی در سراسر جهان را در بین واکسن های ایرانی کسب کرده است. سطوح مختلف کارآزمایی علمی آن به همان اندازه به همین الان تایید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشکار شده است.