مشکلات درمانی بازنشستگان را با حساسیت خاصی دنبال می کنیم.


مشکلات درمانی بازنشستگان را با حساسیت خاصی دنبال می کنیم.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد در بازدید از درمانگاه مستمری بگیران منطقه البرز شرقی: مشکلات درمانی مستمری بگیران را با حساسیت خاصی دنبال می کنیم.

به گزارش ایلنا، حسین عامریان مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد از بخش های مختلف درمانگاه بازنشستگی منطقه البرز شرق شاهرود بازدید کرد.

در این بازدید بازنشستگان مراجعه کننده به درمانگاه در فضایی صمیمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مسائل و مشکلات آنان از نزدیک بررسی شد.

وی تصریح کرد: مشکلات درمانی بازنشستگان را با حساسیت خاصی دنبال می کنیم. با پیگیری مدیران صندوق، قرارداد امسال با بیمه بهترین خدمات درمانی را به بازنشستگان عزیز ارائه خواهد کرد.

در این بازدید معاون فناوری و رئیس بیمه و مدیرعامل شرکت شاسباد توضیحاتی را در خصوص فعالیت های کلینیک ارائه کردند.

انتهای پیام/

منبع: ایلانا