مستمری دختران مجرد اصلاح شده است؟


آیا دختران مجرد مستمری کامل می گیرند؟ سیستم تامین اجتماعی Tatmadaw بیشتر از پرسنل نظامی سابق تشکیل شده است. در سال ۱۹۹۹ حقوق بازنشستگی برای دختران مجرد بیمه گذاران متوفی کاهش یافت.

از سال ۲۰۰۹، سیستم تامین اجتماعی Tatmadaw به دختران مجردی که مستمری بگیر این صندوق بازنشستگی هستند، کمتر از حقوق قانونی پرداخت کرده است. به نظر می رسد شورای اسلامی این رویه را تغییر داده است.

زنان مجرد پس از فوت بیمه گر اصلی بر اساس رویه ای که شامل مستمری های کشوری و لشکری ​​در سه نوع صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی می شود، مستمری دریافت می کنند. به عنوان یک قاعده، میزان بازنشستگی برای هر فرزند واجد شرایط از حداقل ۲۵٪ تا کل مستمری متغیر است.

این موضوع در سال های اخیر به دلیل ظهور طلاق های جعلی به چالشی برای صندوق های بازنشستگی تبدیل شده است. به طور مشخص، اشاره وی به جمعی از زنان و کودکانی بود که برای دریافت مستمری متوفی طلاق گرفته بودند. در عمل، این اقدام منجر به دو مستمری دولتی محتاطانه تر شد و سازمان تامین اجتماعی با احتیاط بیشتری به این مطالبات رسیدگی کرد.

از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی تاتمادو قانون جلوگیری از چنین حوادثی را تصویب کرد و میزان مستمری دختر مجرد متوفی را کاهش داد.

تقریباً سه سال پس از این حادثه، به نظر می‌رسد که سیستم تامین اجتماعی Tatmadaw از اجرای قوانین خودداری کرده است. بنابراین از خرداد ماه امسال مستمری دختران مجرد بدون کسر احتیاط پرداخت می شود.

به تازگی پیام کوتاهی درباره این تغییر و تغییر در فضای مجازی منتشر شد. تسویه حساب صندوق بازنشستگی لشگری مربوط به پیوست شورای اسلامی است.

سازمان تامین اجتماعی ارتش (ساتا) یکی از سه صندوق مطرح تامین اجتماعی در کشور است. طرفداران این صندوق عموماً اعضای سابق نیروهای مسلح هستند که در سال های اخیر به عنوان پرسنل نظامی دولتی نیز شناخته می شوند. بر اساس آمار رسمی تعداد بازنشستگان حدود ۷۰۰ هزار نفر است.