مردم ژاپن برای ادای احترام به شینزو آبه صف می کشند


صدها متر از مردم ژاپن در محل ترور شینزو آبه نخست وزیر اسبق ژاپن در روز گذشته صف کشیدند.
مردم ژاپن در مراسم ترور نخست وزیر سابق ژاپن تاج های گل گذاشتند.
در میان افرادی که در صحنه ترور آبه گرد آمده بودند، مقامات و شخصیت های برجسته ژاپنی نیز حضور داشتند.