محل استفاده از اوراق مرابحه کرمان


کرمان مدیرعامل شرکت کرمان موتور در مورد استفاده و استفاده از اوراق مرابحه توضیح می دهد.

به گزارش خبرنگار «پرشین خودرو»، سامان فیروزی، جایگاه کرمان موتور در صنعت خودرو با پیش بینی فروش ۴۰ هزار میلیارد دستگاهی در سال جاری و گردش مالی ۲۵ هزار میلیارد یوان مورد تاکید قرار گرفت.

محل استفاده و نحوه استفاده از اوراق مرابحه کرمان را توضیح دهید. اوراق مرابحه کرمان عموماً برای تامین مالی خرید قطعات و مواد اولیه مورد نیاز قطعه سازان استفاده می شود.

اوراق قرضه مرابحه کرمان برای تامین مالی سرمایه گذاری مشترک بین ۱۲۰ قطعه ساز داخلی و خودروساز برای تامین مالی نیازهای شرکت های قطعه سازی مورد استفاده قرار گرفت.

مدیرعامل کرمان موتور به برخی از مزایای مقایسه اوراق مرابحه با خدمات شبکه بانکی اشاره و خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات بزرگ قطعه سازان مشکل کمبود سرمایه بود که خوشبختانه اوراق مرابحه کرمان توانست این مشکل را برطرف کند. . نگرانی ها

فیروزی در ادامه بر مزیت های اوراق مرابحه کرمان خاطرنشان کرد: این اوراق سه ساله با نرخ سود ۱۸ درصد است که نسبت به شبکه بانکی نرخ خدمات معقول تری را به تولیدکنندگان ارائه می دهد و در نتیجه سرمایه گذاری های کمتری را ارائه می دهد. آنها توسط صنعت به سمت بخش تولید هدایت می شوند.

باید توجه داشت طی هفته گذشته، هفتمین عرضه اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور در بازار پیشخوان انجام شد و تعداد اوراق مرابحه کرمان ۲۰ میلیون با مدت سه ساله و سود شش ماهه بود.