محدودیت کشت، فرادستگاهی است | دیدار نیوز


محدودیت کشت، فرادستگاهی است

 دیدارنیوز | به نقل اجتناب کرده اند جامعه خبری گروه آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی خوزستان؛ عباس صدریان فر اظهار داشت: هیچ تصمیمی نباید اجتناب کرده اند افراد اندود شده باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام کوشش ما بر اینجا است کدام ممکن است اجتناب کرده اند توان انتخاب گیری بزرگان قوم بهره ببریم. تمام امتحان شده ما بر اینجا است کدام ممکن است اتفاقات تلخ قبلی در موضوعات درمورد به آب مجددا تکرار نشود. اگر همراه خود افراد یکدل باشیم طبیعتا افراد نیز در امتداد طرف مسئولان خواهند بود.

وی تاکید کرد: مشکلات خشکسالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف آب صرفا گریبان گیر کشاورزان خوزستانی نیست اما علاوه بر این در پاسخگویی های پیشینی کدام ممکن است در وزرات انرژی داشتم شاهد بودم کدام ممکن است این مشکلات حتی در شهرهای شمالی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین حوضه های مختلف آبی نیز به جد وجود دارند.

مدیرعامل گروه آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی خوزستان همراه خود اظهار اینکه انتخاب ما تامین آب شرب است تاکید کرد: به غیر اجتناب کرده اند ملاحظه به تامین آب شرب ساکنان در فصول خوب و دنج سال باید آمادگی این را هم داشته باشیم کدام ممکن است اگر در پاییز بارندگی کافی وجود نداشت، بتوانیم آب شرب ساکنان را تامین کنیم.

صدریان فر محدودیت های کشت را در بخش کارشناسی فرادستگاهی راه اندازی شد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: انتخاب ها درمورد به دارایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصارف آب در خوزستان توسط تجهیزات های متنوع اخذ تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی خوزستان شناخته شده به عنوان مجری انتخاب ها انجام مسئولیت می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها انتخاب گیرنده نیست.

وی نسبت به خوردن خارج اجتناب کرده اند این سیستم کشاورزان حوضه کرخه را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند پمپ های غیرمجاز هشدار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: اگر در هدف سد کرخه به همان اندازه دشت آزادگان منصفانه کشاورز پمپ آب شخصی را روشن تدریجی، با بیرون شک افراد منصفانه روستا در زیرین کف دست رودخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو دام های با کیفیت حرفه ای دامداران تشنه خواهند ماند.