ما نمی توانیم از خط قرمز عبور کنیم / نمی توانیم به توافق برسیم / مذاکرات وین اتلاف وقت است.


توافقی حاصل نشد.

احمدی بقش، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: معتقدم نه برجام و نه غیر برجام به توافق نمی رسند. این از روز اول گفته شده است.

به نظر من توافق برجام یا غیر برجام وجود نخواهد داشت. از روز اول گفته ام این را الان می گویم چون بین دو طرف تفاوت اساسی وجود دارد. آنها از ایران می خواهند که اصول خود را کنار بگذارد و ایران از مواضع استکباری خود دست بردارد.

چون ایران اصول درستی دارد، از سوی دیگر، نه آمریکا و نه اروپایی‌ها نمی‌توانند تسلیم شوند. بنابراین هرگز معامله ای وجود نخواهد داشت.