ماشین چند سالشه؟


استانداردهای فرسودگی خودرو بر اساس مقررات دفع خودروهای قراضه و قانون هوای پاک است.

به گزارش پرشین خودرو، عمر استهلاک خودروهای بنزینی و عمومی دوگانه سوز ۸ سال است. ۱۰ سال خودروهای عمومی گازسوز؛ ۱۴ سال خودروهای عمومی برقی. وانت ۱۴ ساله گازسوز ۱۳ سال کارکرد دوگانه گازوئیل، بنزین، دیزل اتوبوس شهری به مدت ۸ سال. ۱۰ سال اتوبوس های گازسوز. یک سال اتوبوس های شهری برقی (بازسازی شده) ۲۰ سال; مینی بوس و اتوبوس متوسط ​​بین شهری و بین شهری دیزل ۸ سال; ۱۰ و ۲۰ سال مبتنی بر گاز؛ سالها برای برق بازسازی شده.

طول عمر اتوبوس برون شهری ۱۰ سال است. تراکتور کامیون و کامیون ۱۶ ساله هستند. موتور سیکلت بنزینی کاربراتوری ۵ ساله; فرشته ۶ ساله است. موتورسیکلت برقی ۱۲ ساله است. عمر سایش برای سواری های دولتی ۱۳ سال است.