ماجرای خودکشی نفیسه روشن و غرق شدن او در دریای خزر چیست؟


ماجرای شایعه عجیب از جایی شروع شد که نفیسه روشن تصویری را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد. تصویر حاشیه ای که نفیسه روشن از خط ادبی استفاده کرده است. نوشته شده است که دریا ترسناک است زیرا می تواند شما را غرق کند.

با انتشار این پست برخی رسانه ها مدعی شدند نفیسه روشن با غرق شدن در دریای خزر خودکشی کرده است. این شکایت بر اساس عکسی بود که او در ساحل کنار گذاشته بود. اما بررسی های ما نشان می دهد که این شکایت ساختگی است و برای نفیسه روشن اتفاقی نیفتاده است.