قهرمان پارالمپیک: آنها المپیک را اصولاً اجتناب کرده اند ما همراه خود رنگ می بینند


مهدی اولاد در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، کسب اطلاعات در مورد وضعیت شخصی اظهار داشت: هم اکنون به در کنار گروه سراسری دوومیدانی جانبازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلولان در اردوی شیراز هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه ۵ اردیبهشت ماه {در این} شهر ورزش خواهیم کرد. پس اجتناب کرده اند آن به تهران می آییم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای مسابقات مسابقات کنار هم قرار دادن می شویم. تفریحی های آسیایی هانگزو.

وی شکسته نشده داد: شرایط خوبی دارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ۶۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰ نسبت در مسابقات انتخابی نمایندگی خواهم کرد.

*هدفم طلای نیمه آسیایی است

قهرمان پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو کسب اطلاعات در مورد هدف تفریحی های آسیایی اظهار داشت: هدف من می خواهم ساده طلا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای آن ورزش می کنم. امیدوارم این {اتفاق بیفتد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک بار دیگر مدال آور شوم.

* تصمیم پاداش پایین مقیاس را کاهش می دهد

اولاد در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه تمام جوایز تفریحی های پارالمپیک ۲۰۲۰ را کسب کرده اید، اظهار داشت: جایزه ریاست جمهوری را بدست آمده کردیم با این حال وعده تحت سلطه فارس مبنی بر واگذاری پایین به قهرمانان ادامه دارد محقق نشده است. فرماندار سابق همراه خود این پاداش موافقت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما پیام او را داریم. وزارت بازی نیز نامه ای به وزارت مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی نوشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب گرفت کدام ممکن است اداره مسکن شهری فارس آن را اجرا تنبل با این حال ادامه دارد این اتفاق نیفتاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری فروپاشی است.

* تفریحی های المپیک در همه زمان ها به رنگ تفریحی های پارالمپیک دیده تبدیل می شود

وی خاطرنشان کرد: یکی اجتناب کرده اند قهرمانان المپیک اجتناب کرده اند استان فارس جایزه زمینی را کسب کرد با این حال من می خواهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سارا جوانمردی قهرمان پارالمپیک ادامه دارد به دستمان نرسیده ایم.! از هر لحاظ {نمی دانم} مدال آنها برای ما مدال است هر دو ۹، من می خواهم پرافتخارترین ورزشکار کاروان هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانم در توکیو ۲ طلا بگیرم.

*در ۲ موضوع هم می توانم در مقابل ورزش آرامش کنم

او افزود: «انجام ۲ موضوع واقعاً دردسرساز است، از باید به مقیاس ۲ موضوع کار کنید. علاوه بر این می توانم در مقابل پرتاب وزنه، تمرینات دیسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرامش انجام دهم. {نمی دانم} چرا چنین تصمیمی می گیرند؟ خواه یا نه دومین مدال من می خواهم در کلاس بندی تفریحی های پارالمپیک باعث افزایش پاداش ما برای مدال دوم تبدیل می شود؟ امیدوارم زمانی این تبعیض بالا یابد.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید