فوری/پاسخ ایران به اظهارات بایدن در نشست جده


تلاش آمریکا برای ایجاد تنش و بحران در منطقه.

کنعانی با اشاره به تاریخچه آمریکا به عنوان اولین کشوری که از بمب هسته‌ای استفاده کرد، مداخله مستمر آن در امور داخلی کشورهای منطقه است. اشغال نظامی و تهاجم؛ وی همچنین به فروش انبوه تسلیحات و تقویت نظامی در منطقه اشاره کرد. این کشور از ترس سیاست شکست خورده ایران سعی در ایجاد تنش و بحران در منطقه دارد.

وی با استناد به دهه ها حمایت کور و نامحدود از رژیم اشغالگر صهیونیستی بدون تردید ادامه داد. روزنامه قدس الشریف، دولت آمریکا شریک اصلی در ادامه اشغال سرزمین فلسطین است. جنایات و آپارتاید ارتکابی علیه فلسطینیان و نقض سیستماتیک حقوق بشر علیه مردم مظلوم و آسیب پذیر فلسطین.