فعالیت ۱۴ تیم گشت و بازرسی آب منطقه ای استان ایلام


احسان یارمحمدی معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای ایلام صبح امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در شهرستان ایلام اظهار داشت: میزان بارندگی سال آبی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ حدود ۶۰ درصد نسبت به مدت طولانی کاهش یافته است. مدت، اصطلاح. نفوذ منابع آبی که آب های زیرزمینی را تقویت می کند. ارتفاعات و فواره ها به طور خودکار کاهش می یابد.

وی ادامه داد: یکی از منابع اصلی تامین و تغذیه بهاره در مناطق شمالی استان میانگین بارش برف در چند سال گذشته است که باعث کاهش نهاده ها و در نتیجه کاهش تولید محصول شده است. آب چشمه بستگی به شرایط دارد. منطقه بهار منطقه تغذیه بهاره در معرض تغییر است.

معاون صرفه جویی و بهره برداری آب منطقه ای ایلام ادامه داد: بیشتر چشمه های استان قدیمی هستند و آب آنها توسط اداره آب منطقه ای رو به اتمام و یا خشک شدن ثبت شده است.

وی بیان کرد: مهمترین و عمده ترین دلیل کاهش آب چشمه به دلیل موقعیت مکانی آن، مرتفع بودن منطقه به دلیل خشکسالی چند سال اخیر است.

معاون آب منطقه ای ایلام گفت: حتی اگر در سال ۲۰۱۸ خشکسالی هم وجود داشته باشد، سالانه برای جبران آب های زیرزمینی جایگزین چندین سال خشکسالی متوالی نمی شود.

یارمحمدی افزود: برداشت بی رویه و استفاده نادرست از آب نیز در گام دوم و سوم قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: ایلام از معدود استان هایی است که چاه های غیرمجاز ما شناسایی شده است. حدود ۲۰۰ حلقه چاه غیرمجاز با همکاری قضایی و پلیسی شناسایی و مسدود شده است.

معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای ایلام افزود: حدود ۱۴ تیم گشت و بازرسی آب منطقه ای در سطح استان به طور ویژه گزارش های مردم را در سفرهای میدانی بررسی می کنند.

به هر گروه یک منطقه اختصاص داده شده است و برداشت از سواحل رودخانه بدون اجازه. وی افزود: باید با همه منابع غیرمجاز از جمله تجاوز به حریم و حریم رودخانه ها برخورد شود. مقامات به صورت قضایی ارائه می شوند.

در پایان، یارمحمدی خاطرنشان کرد: قاعدتاً قضاوت مراجع قانونی، پلمب چاه و اخذ جریمه برای جبران خسارت وارده به چاه است.

انتهای پیام/
این مقاله را برای صفحه اول توصیه کنید.