فرماندهی کل قوا دستور کمک به مناطق سیل زده را صادر کرد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با توجه به نوع خطر اعلام شده از سوی سازمان هواشناسی کشور و سایر مراجع ذیربط و سایر گروه های عملیاتی مانند نیروهای امدادی، ظرفیت خود را افزایش داده است. اداره راه شهرداری ها وزارت نمی توان با انرژی و غیره بحران را مدیریت کرد.