فرستاده کشورمان بازدید رئیس جمهور ایران به مسکو را سطح عطفی در روابط دوجانبه توضیح دادن کرداین مطلب را دزاگاریان در دیدار همراه خود عبدین خرم استاندار آذربایجان شرقی در شرق ایران دقیق کرد.

فرستاده کشورمان همراه خود ردیابی به اینکه پس اجتناب کرده اند دیدار روسای جمهور ۲ ملت در مسکو، سه وزیر ایرانی به پایتخت روسیه بازدید کردند، ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است روابط ۲ ملت در سال جدید میلادی شاهد افزایش بیشتری باشد.

وی همراه خود دقیق اینکه در مدت اقامت ۱۰ ساله شخصی در ایران، صدها اجتناب کرده اند تبریز وسط استان آذربایجان شرقی بازدید داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این طریق اجتناب کرده اند توانمندی های استان اعلان مناسب دارد، اظهار داشت:

فرستاده روسیه همراه خود دقیق اینکه در جاری حاضر روابط خوبی بین تبریز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاتارستان روسیه موجود است، اظهار داشت: قرار {است تا} سه ماه تولید دیگری رئیس اتاق بازرگانی تاتارستان به ایران بازدید تنبل.

زاگریان اظهار داشت: بازدید تبریز در اصل کار بازدید رئیس اتاق بازرگانی تاتارستان به ایران {خواهد بود}.

۹۳۴۱ ** ۲۰۵۰

ما را در توییتر دنبال کنید جاسازی توییت