فاجعه مهاجران سوری در ترکیه، تاوان بازی کردن اردوغان


سعدآباد تا توپکاپی

 

دیدارنیوز ـ رضا قنبری*: تعدادی از هفته‌ای است کدام ممکن است بحث مهاجران در خاورمیانه یک بار دیگر اخیر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هر مکان واحد بحث آنهاست. اجتناب کرده اند صف نانوایی‌هایی کدام ممکن است امروز‌ها {به دلیل} قیمت برنج در ایران یک بار دیگر شلوغ شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان برای گذران وقت اجتناب کرده اند افغانستان می‌گویند به همان اندازه هرات کدام ممکن است معترضان به سمت کنسولگری کشورمان مانترا می‌دهند. اوضاع ترکیه هم کدام ممکن است عیان است. صبح روزنامه‌ها، با بیرون تیتر خشن اجتناب کرده اند خارجی‌ها ساعت شب نمی‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه‌های اجتماعی مملو اجتناب کرده اند فیلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبر مهاجران است. خصوصاً {در این} هفته کدام ممکن است سلیمان سویلو Süleyman Soylu وزیر ملت گفتن کرد پناهندگان سوری کدام ممکن است برای سفر عید فطر به کشورشان بروند تولید دیگری حق ادای احترام به ترکیه را نخواهند داشت. خبری کدام ممکن است یک بار دیگر آینده ۵ میلیون مهاجر سوریه را به تیتر رسانه‌ها معرفی شده است است. آوارگانی کدام ممکن است حالا همراه خود توسعه موج راست گرایی در اروپا بی‌پناه‌تر اجتناب کرده اند همه وقت هستند.

***

آناتولی ایستگاه آخر مسافران اروپاست. هرکس کدام ممکن است در قلمرو اجتناب کرده اند شرایط سرزمین مادری به ستوه بیاید حتماً سری به ترکیه خواهد زد. پاکستان، افغانستان، ایران هر دو عراق تفاوتی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاقاً در کل گذشته تاریخی پیرمردها بازدید کننده نواز این سرزمین حرمت مسافران را فوق العاده داشته اند. با این حال نبرد خانه سوریه اوضاع را دگرگون کرد.

فایل صوتی این مطلب را همین جا بشنوید

صد‌ها هزار خانوار اجتناب کرده اند فوبیا بمب‌های بشکه‌ای نظامی سوریه به سرزمین‌های شمالی کوچ کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید موج بزرگی اجتناب کرده اند مهاجرت در مسیر درست حرکت کنید ترکیه- اروپا به راه افتاد. حدود عالی میلیون نفر در آلمان، مجارستان، بلغارستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرواسی اسکان یافتند، با این حال آرام آرام تصمیم‌ها همراه خود ترکیه برای تحمیل سدی به سمت این سیل تحریک کردن شد. چه آنکه همین حالا هم حدود  ۲۷ سهم مردمان آلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲ سهم انگلیسی‌ها مهاجرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه برخورد همراه خود همین میهمانان ناخوانده، بحث بی نظیر انتخابات‌های اروپا است.

ترکیه حدود ۱.۵ میلیون نفر را همراه خود کمک‌های گروه ملل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اروپا در کمپ‌های جنوب ملت اسکان داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند ۳ میلیون نیز در محیط شهر‌های عظیم مستقر شدند. روندی کدام ممکن است در سال‌های نخست همراه خود ملاحظه به شرایط جنگی سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت مالی صحیح ملت حتی همراه خود استقبال مردمان مواجه بود. با این حال اوضاع آن گونه کدام ممکن است اردوغان در نظر گرفته شده می‌کرد پیش نرفت. بشار اسد در توانایی باقی ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آوارگان هم قصد ادای احترام به دامن حزب بعث را نداشتند. تورم ۵۰ درصدی عالی سال فعلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب شدن جهان‌های مالی مزید بر دلیل برای شد.

بحران مهاجران سوری در ترکیه، تاوان قمار اردوغان

دولتمردانی کدام ممکن است تعدادی از سال پیش مهاجران را گران قیمت ملت می‌خواندند، حالا اجتناب کرده اند بازگشت آن‌ها می‌گویند. هرچند همه مثبت‌اند برگشتی در کار نیست. به مکان برگردند؟! خانه، مغازه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرهای‌شان ویران شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسویه حساب‌های سیاسی در ادارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظامی شکسته نشده دارد. اجتناب کرده اند تولید دیگری سو، بشار اسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهان هم رغبتی برای استقبال اجتناب کرده اند میلیون‌ها اپوزیسیون را ندارند. از هر لحاظ در دمشق هم “هرکسی نمی‌خواهد می‌تواند به جا‌هایی برود کدام ممکن است آن رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم اندازها موجود است”.

***

میل‌های ترکیه در پوشش همراه خود سوریه هم آرام آرام اصلاح کرد. آن‌ها کدام ممکن است در سال‌های آغازین بهار عربی نسبت به تشکیل مقامات احتمالاً انجام دادی در مرز مشترک حساسیت‌های فراوانی داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تعدادی از عملیات عالی‌جانبه در آلودگی سوریه به مقابله همراه خود آن پرداختند، بلافاصله مهمترین مشکل سوریه را بازگشت پناهندگان می‌دانند. مخصوصا حالا همراه خود انبساط غیرمعمول گروه در استان‌های مرزی هاتای، مرسین، شانلی اورفا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیلیس برخی اجتناب کرده اند منتقدان به تمسخر اجتناب کرده اند اردوغان می‌خواهند استاندار سوری برای آن‌ها تصمیم گیری تدریجی. بحرانی کدام ممکن است به بحثی اخیر در انتخابات ریاست جمهوری سال بلند مدت مبدل می تواند. هرچند در ائتلاف‌های انتخاباتی هم پوشش‌های یکسانی {در این} باره دیده نمی‌شود. مثلاً در حالی کدام ممکن است اردوغان مهاجران را میهمان ترکیه می‌داند، سراسری‌گرایان همکار او در مقامات، خواهان ریختن پناهندگان هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین اختلاف تذکر‌های ۱۸۰ سطح‌ای در رویدادها جایگزین مقامات هم کم نیست.

فراموش نکنیم کدام ممکن است مهاجران برای پیک نیک به ترکیه نیامده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق آمار‌ها در سال جاری حدود ۱.۵ میلیون داده ها آموز سوری در مدارس ترکیه در جاری تحصیل هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقریباً که عملاً انواع اجتناب کرده اند پسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنانشان هم کار می‌کنند. این یعنی جریان اقامت برای آن‌ها در بستر ترکیه تعیین کنید گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سادگی نمی‌توان مسیر این رودخانه را با بیرون برداشتن سبدها سیاسی ـ مالی حاضر در سوریه {به سمت} جنوب اصلاح داد. با این حال ترکیه مقامات بشار اسد را به رسمیت نمی‌شناسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین خاطر متعدد اجتناب کرده اند راه‌های دیپلماتیک {در این} زمینه مسدود است. معادله‌ای تعدادی از مجهولی کدام ممکن است قابل انجام است در انتخابات ریاست جمهوری سال بلند مدت برای اردوغان به حاصل مخلوط صفر منتهی شود.

*روزنامه‌نگار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارشناس امتیازات ترکیه

بحران مهاجران سوری در ترکیه، تاوان قمار اردوغان