فاجعه اوکراین {به دلیل} عدم تعادل در سیستم امنیتی اروپا است


به آگاه وزیر خارجه چین،

دستور ایمنی تجزیه ناپذیر باید رعایت شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازوکار امنیتی متوازن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤثر در اروپا تبدیل کردن شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تنها راه برقراری صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری ثابت در اروپا است.

وانگ یی، وزیر امور خارجه فرانسه در گفتگوی تلفنی همراه خود کلمنت بون معاون وزیر امور خارجه فرانسه، عدم تعادل در سیستم امنیتی کنونی اروپا را یکی اجتناب کرده اند اجزا بی نظیر فاجعه اوکراین توضیح دادن کرد.
فاجعه اوکراین {به دلیل} نقص در سیستم امنیتی اروپا است
وانگ یی، وزیر امور خارجه فرانسه در گفتگوی تلفنی همراه خود کلمنت بون معاون وزیر امور خارجه فرانسه، عدم تعادل در سیستم امنیتی کنونی اروپا را یکی اجتناب کرده اند اجزا بی نظیر فاجعه اوکراین توضیح دادن کرد.

وزارت امور خارجه چین در ادعا‌ای ادعا کرد کدام ممکن است وانگ تاکید کرد کدام ممکن است دلیل برای بی نظیر اشکال اوکراین عدم تعادل در سیستم امنیتی اروپا است: «دستور ایمنی غیرقابل قطع باید رعایت شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبدیل کردن منصفانه مکانیسم امنیتی متوازن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤثر در اروپا است. تنها راه بدست آوردن به صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری ثابت در اروپا.”

وزیر امور خارجه چین همراه خود ردیابی به کمک های تسلیحاتی غرب به کی یف افزود: ما نخواهیم شد نیازمند منقل بس باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری به کشتی بخشها زیادی سلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدتر کردن خصومت ها یکپارچه دهیم.

فاجعه اوکراین {به دلیل} نقص در سیستم امنیتی اروپا است

روسیه در ۲۴ فوریه (۵ مارس ۱۴۰۰) در پی اقدامات تحریک آمیز ناتو در مرز روسیه، عملیات ارتش شخصی را در اوکراین تحریک کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای غربی به طور قابل توجهی آمریکا ۹ تنها نتوانستند فشار ها را کاهش دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نبرد در اوکراین نوک دهند. اما علاوه بر این از دستگاه، تسلیحات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار بر روسیه را برای دامن زدن به ناآرامی ها کشتی کرد.

سرگئی ناریشکین، رئیس سرویس داده ها خارجی روسیه، اخیراً در مصاحبه ای آگاه است کدام ممکن است آمریکا کنجکاوی مند به تمدید شده شدن مبارزه در اوکراین است. او به خبرگزاری ریانووستی اظهار داشت کدام ممکن است آمریکا در جستجوی اینجا است کدام ممکن است مبارزه اوکراین را به همان اندازه حد امکان برای مسکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید کی یف پرهزینه‌تر تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به «شرورترین فرآیند‌ها» اجتناب کرده اند جمله فرستادن اشخاص حقیقی مسلح برای تشکیل گروه‌های مخفی متوسل شده است.

این مقام اطلاعاتی روسیه علاوه بر این اظهار داشت کدام ممکن است آمریکا در امتحان شده {است تا} وضعیت اوکراین را جدی تر نکند به همان اندازه فاجعه به غرب اروپا سرایت نکند، با این حال کشتی سلاح تا حد زیادی به اوکراین در نتیجه صلح نخواهد شد. به آگاه وی، استراتژیست های آمریکایی در مبارزه همراه خود اتحاد جماهیر شوروی در جستجوی این هستند کدام ممکن است اوکراین را به افغانستانی تولید دیگری برای روسیه تغییر کنند، با این حال آمریکا به هیچ وجه سودآور به اجرای این تکنیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید محاصره روسیه در اوکراین نخواهد شد.