عملیات آبرسانی به ۳۵ روستای آبادان تحریک کردن شد


مدیرعامل آبفای خوزستان اظهار داشت: در راستای اجرای ساختار محرومیت زدایی اجتناب کرده اند آب روستاهای خوزستان، ساختار آبرسانی به ۳۵ روستای شهرستان آبادان تغییر کرده است است.

عملیات آبرسانی به 35 روستای آبادان آغاز شد

MeetNews| به گزارش روابط کلی نمایندگی آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب استان خوزستان، محمدرضا کرمی‌گاد همراه خود ملاحظه به اصرار مقامات سیزدهم بر رفع مشکلات آب روستاها در راستای اجرای ساختار بی‌آبی روستاهای خوزستان اظهار داشت: مراسم تمدید تعهد آبرسانی روستاهای آبادان، آئین کلنگ زنی تعهد های آبرسانی ۳۵ روستای شهرستان آبادان همراه خود رهن ۹۸۰ میلیارد ریالی تکمیل شد.

وی افزود: در قالب این ساختار عملیات آبرسانی اجتناب کرده اند روستای ابوخزرویی تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه روستای نهر کریم شکسته نشده می یابد کدام ممکن است ۳۵ روستای آبادان اجتناب کرده اند استاندارد آب ایمن بهره مند خواهند شد.

مدیرعامل آبفا خوزستان همراه خود ردیابی به گروه تحمل محافظت این ساختار اظهار داشت: انواع اشخاص حقیقی تحمل محافظت این ساختار ۱۷ هزار نفر برای ادغام کردن ۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ خانواده است.

کرمنگاد همراه خود ردیابی به گستردگی عملیات اجرایی این تعهد اظهار داشت: {در این} تعهد ۸۰ کیلومتر جاده سوئیچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه meting out اجرا تبدیل می شود، مخزن آب مفید به قابلیت ۴۰۰۰ مترمکعب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ ایستگاه احداث تبدیل می شود. تبدیل کردن شده است. منصفانه ایستگاه پردازش تقاضا احتمالاً وجود خواهد داشت.. واقعاً کار می کند.