علی اصغر محمدپور مدیرعامل پگاه شد


همراه خود برگزاری مراسم تودیع را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارفه، علی اصغر محمدپور شناخته شده به عنوان مدیرعامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضو جدید هیئت مدیره نمایندگی صنایع لبنی ایران (پگاه) راه اندازی شد شد.

به گزارش «فارسی خودرو» به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور بین الملل نمایندگی صنایع لبنی ایران (پگاه)، عصر روز سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۲ در مونتاژ ای همراه خود حضور حسن تاجیک مدیرعامل هلدینگ عطیه صبا، تودیع را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارفه مراسمی برای مدیرعاملی صنایع لبنی ایران برگزار شد.

این مونتاژ همراه خود حضور محمدمهدی عزیزی vp هیئت مدیره صنایع شیر ایران، علی اصغر محمدپور، نرگس یزدانیان، محمدرضا اعضای هیئت مدیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرعامل جدید صنایع لبنی ایران برگزار شد. راه اندازی شد کرد.

شایان اشاره کردن است علی اصغر محمدپور فارغ التحصیل منطقه مهندسی کشاورزی در منطقه علوم دامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای اثبات دکتری بازرگانی است. رضوی)، مدیرعامل نمایندگی هلدینگ دامپروری آستان قدس رضوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرعامل نمایندگی های لبنی دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور وی شناخته شده به عنوان رئیس هیئت مدیره نمایندگی دامپروری آستان قدس رضوی. هیئت مدیره پگاه بازار گستر جهان ۲.

در محیط این مراسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراسم تودیع را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارفه اجتناب کرده اند عبدالله قدوسی مدیرعامل سابق نمایندگی لبنیات ایران تجلیل شد.