عدم احتساب پول خارجی محبوب چه تاثیری بر افزایش قیمت موارد دارد؟ خبرگزاری مهر، اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، سال قبلی زمزمه هایی مبنی بر بردن ۴۲۰۰ تومان اجتناب کرده اند روی پول نقد شنیده بود با این حال هر بار به مانعی . این در حالی است کدام ممکن است در نهایت سال قبلی رسما ادعا شد کدام ممکن است پول نقد ۱۴۰۱ تومانی ۴۲۰۰ تومان اجتناب کرده اند اقتصاد ملت بردن شده است.

{در این} راستا، طبق محل های کار ۱ و یک دو بند هـ تبصره ۷ قوانین بودجه ۱۴۰۱، نرخ اساس محاسبه حقوق گمرکی بر ایده برابری نرخ پول خارجی اعلامی موسسه مالی مرکزی کدام ممکن است شبیه به نرخ پول خارجی است، تصمیم گیری تبدیل می شود. نرخ. نرخ پول خارجی شناخته شده به عنوان سیستم تبادل دیجیتال (ETS) در روز. ۴۲۰۰ به همان اندازه ۲۳ هزار تومان (نرخ پول خارجی در سامانه دیجیتال موسسه مالی مرکزی) را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش تعرفه واردات کالاهای اساسی، داروهای واحدهای دامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی اجتناب کرده اند خوب به ۴ نسبت.

قوانین بودجه امسال دانستن درباره بردن پول خارجی محبوب چه می گوید؟

در واقع الان چون Na نرخ های درآمد تجاری خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تعرفه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعرفه های جدید برای موارد (جدا از کالاهای اساسی کدام ممکن است اجتناب کرده اند ۴ نسبت به ۱ نسبت کاهش یافته است است با این حال در جاری حاضر محاسبه نمی شود). پیش سوراخ بینی تبدیل می شود این افزایش پس اجتناب کرده اند تصویب در هیات وزیران مورد نیاز الاجرا شود.

کالاهایی کدام ممکن است طبق قوانین بودجه امسال مشمول مسائل گمرکی می شوند برای ادغام کردن کالاهای اساسی، دارو، از کیت پزشکی، نهاده های دامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی است.

به آگاه برخی اجتناب کرده اند افسران ارشد این وزارتخانه سکوت گمرک ایران، اصلاحات نرخ تعرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد تجاری برای برخی تولید دیگری اجتناب کرده اند کالاهای وارداتی (غیر اجتناب کرده اند موارد) نیز باید برای کاهش فشار ناشی اجتناب کرده اند تنظیم نرخ اساس برای محاسبه تعرفه واردات {اتفاق بیفتد}.

معاون وزیر اقتصاد: ۴ گام برای تجویز تکثیر پول خارجی محبوب

به آگاه علیرضا مقدسی، معاون وزیر اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس کل گمرک ایران، مقامات برای کاهش فشار ناشی اجتناب کرده اند بردن پول خارجی محبوب کالایی ۴ گام برداشته است:

۱. تصمیم گیری خوب نسبت حقوق گمرکی کالاهای اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معافیت برخی کالاهای اساسی اجتناب کرده اند مالیات بر قطعا ارزش آن را دارد افزوده هر دو کمتر از خوب نسبت.

۲. کاهش تعرفه سایر موارد (آگاه تبدیل می شود هفته بلند مدت تعرفه جدیدی برای واردات تصمیم گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابلاغ تبدیل می شود)

۳. محاسبه حقوق گمرکی به نرخ سال قبلی به همان اندازه تصمیم گیری حقوق گمرکی جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد بازرگانی برای جلوگیری اجتناب کرده اند توقف چرخه واردات.

۴. ابلاغ دستورالعمل جدید بدست آمده {ضمانت نامه} گمرکی به گمرکات اجرایی ملت همراه خود هدف تسهیل در رسمیت واردات را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور بنیه پولی فعالان مالی.

سخنگوی گمرک: حتی همراه خود ایده عدم کاهش تعرفه، کمتر از افزایش قیمت موارد همچنان ۱۷ نسبت است.

سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک در گفتگو همراه خود مهر دانستن درباره تاثیر لغو پول خارجی محبوب بر افزایش قیمت موارد ذکر شد: سال قبلی ۵۳ میلیارد دلار کالا وارد ملت شد کدام ممکن است ۱۵.۱ میلیارد دلار آن در پول خارجی محبوب بود. پول خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۸ میلیارد دلار تولید دیگری پول خارجی. آزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمای وارد ملت شدند.

وی افزود: متعاقباً ۲۸.۴ نسبت کالاهای وارداتی همراه خود پول خارجی محبوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۱.۶ نسبت کالاهای وارداتی همراه خود پول خارجی آزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه خارجی {بوده است}.

لطیفی شکسته نشده داد: متعاقباً اگر به هر خوب اجتناب کرده اند این اعداد ۱۷ نسبت اضافه شود، مبلغ خاصی به کل موارد اضافه نخواهد شد. این تنها در صورتی است کدام ممکن است تعرفه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد خرید و فروش کاهش نیابد. اگر مقامات به در نظر گرفته شده تنظیم دسته کالاهای وارداتی باشد، هم درآمد بازرگانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم تعرفه کالاهای وارداتی به طور قابل توجهی کالاهای درمورد به معیشت مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم کالاهای ساخت داروها اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات تولیدی را کاهش می دهد.

تأثیر بردن پول خارجی محبوب بر قیمت بلعیدن کننده، همراه خود ایده عدم کاهش تعرفه، سرانجام ۱۷ نسبت است.

وی ذکر شد: کاهش درآمد پیشنهادات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعرفه ها باعث بردن پول خارجی محبوب در حساب ها تبدیل می شود. درآمد تجاری تعرفه ها تاثیری بر قیمت تمام شده کالاهای وارداتی ندارد. متعاقباً حتی وقتی تعرفه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد بازرگانی با بیرون تنظیم باقی نگه دارد، ۱۷ نسبت افزایش قیمت کالاهای وارداتی دسترس در بازار نوک می یابد. حدس و گمان به تعرفه ها کاهش یابد.

سخنگوی گمرک افزود: به من می خواهم قوانین بودجه ۱۴۰۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصوبه مجلس شورای اسلامی نرخ اساس تعرفه گمرکی را اجتناب کرده اند ۴۲۰۰ تومان به نرخ پول خارجی سامانه دیجیتال موسسه مالی مرکزی ۲۳۰۰۰ تومان تنظیم داد.

لطیفی خاطرنشان کرد: بر ایده قوانین بودجه سال جاری دارو، کالاهای پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالاهای اساسی کدام ممکن است برای ادغام کردن ۱۵.۱ میلیارد دلار کالاهای اساسی است، باید تعرفه واردات اجتناب کرده اند کوارتو ۱ نسبت کاهش یابد. متعاقباً در حرکت کمتر اجتناب کرده اند نیم نسبت افزایش قیمت {در این} موارد خواهیم داشت.

وی ذکر شد: اگر پارسال برای واردات کالاهای اساسی تعرفه ۴ درصدی محاسبه می شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ازای هر ۱۰۰ دلار کالای وارداتی ۱۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ تومان بدست آمده می شد، اکنون ایده بر اینجا است کدام ممکن است همراه خود تعرفه خوب درصدی وارد تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کاهش نیز کاهش یافته است است. در تعرفه باعث تبدیل می شود تمایز فوق العاده کم باشد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید اللطیفی ادای احترام به شد: سال قبلی نسبت به سال در گذشته ۱۵ میلیارد دلار و هشت میلیون تن کالا تا حد زیادی اجتناب کرده اند تذکر وزنی وارد ملت شد. این افزایش واردات برای ادغام کردن بسیاری از موارد تبدیل می شود کدام ممکن است در نتیجه افزایش واردات گروه های مختلف کالا اجتناب کرده اند جمله کالاهای اساسی شده است.

پارسال ۴۱ میلیون تن کالا وارد ملت شد کدام ممکن است بخشی اجتناب کرده اند آن باقی مانده است وارد چرخه بازار نشده است/ مردمان درگیر نباشند

سخنگوی گمرک تایید کرد: ۴۱.۲ میلیون تن کالا در سال قبلی وارد شده است. برخی اجتناب کرده اند این کالاهای وارداتی وارد چرخه بازار نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنان شناخته شده به عنوان داروها اولین ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو شناخته شده به عنوان کالاهای اساسی در انبارها قرار دارند. متعاقباً می‌توانیم برای سال جاری اجتناب کرده اند کالاهای باقی‌مانده در انبارها استفاده کنیم.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: متعاقباً در دسترس بودن بیش اجتناب کرده اند تقاضا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذینفعان نباید به بهانه ابطال پول خارجی ۴۲۰۰ تومانی در حساب حقوق درگاه، قیمت موارد را افزایش دهند. وزارت سکوت جستجو در کاهش تعرفه واردات کالاهای اساسی است. با اشاره به موارد، درآمد خرید و فروش عمدتاً صفر است. متعاقباً راهنمایی افزایش ۲ برابری قیمت موارد دقیق نیست.
لطیفی خاطرنشان کرد: اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۸ میلیون تن را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸، ۸ میلیون تن مازاد واردات داشتیم کدام ممکن است عمدتاً کالاهای اساسی، داروها اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالاهای درمورد به معیشت مردمان است، متعاقباً وقتی واردات افزایش خواهد یافت. به عبارت تولید دیگری در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۶ میلیون تن کالا تا حد زیادی اجتناب کرده اند سال ۱۳۷۷ وارد شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدکنندگان همراه خود آن وارد شدند. خوشایند آنها اغلب هستند به ساخت شخصی شکسته نشده دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذینفعان آن نباید اجتناب کرده اند آن سوء استفاده کنند.

در صورت نبود تعرفه، کمتر از تأثیر بردن پول خارجی محبوب بر قیمت داروها اولین کمتر اجتناب کرده اند خوب نسبت است.

وی شکسته نشده داد: اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری باید بازرسی شود کدام ممکن است چه سهمی اجتناب کرده اند داروها اولین می خواست برای ساخت آخرین موجود است، خوب کالا قابل دستیابی است ۹۰ نسبت داروها اولین شخصی را در موجود در ساخت تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها به ۱۰ نسبت اجتناب کرده اند داروها اولین وارداتی خواستن داشته باشد. در صورت افزایش ۱۷ درصدی قیمت {در این} ۱۰ نسبت، تأثیر بر قیمت تمام شده محصول آخرین کمتر اجتناب کرده اند ۱ نسبت {خواهد بود}.

اللطیفی همراه خود ردیابی به اختلاف تذکر برخی اجتناب کرده اند ذی نفعان دانستن درباره افزایش قیمت موارد در صورت بردن پول خارجی محبوب، ذکر شد: وظیفه ترتیب تعرفه واردات نیز بر عهده ترتیب ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازار در وزارتخانه است. سکوت گمرک ساده در مبادی درگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروجی ملت مجری قوانین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت اصلی ای در تصمیم گیری تعرفه ندارد، اما علاوه بر این همراه با وزارت سکوت بخشی اجتناب کرده اند بدنه پوشش {خواهد بود}.

۹ میلیون تن مازاد کالای وارداتی اجتناب کرده اند سال قبلی در انبارها داریم، افرادی که مایلند اجتناب کرده اند بردن پول خارجی محبوب سوء استفاده نکنند.

وی افزود: در ۲ سال اول بر ایده بردن بخشی اجتناب کرده اند پول خارجی محبوب، بیش اجتناب کرده اند ۷۰ نسبت موارد نیمی اجتناب کرده اند پول خارجی وارد شد با این حال تعرفه ۴۲۰۰ تومان محاسبه شد. شاید برخی نمایندگی ها اجتناب کرده اند یارانه مقامات به واردکنندگان برای محاسبه حقوق درگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید درو کردن آن اجتناب کرده اند جیب تولیدکننده هر دو بلعیدن کننده آخرین استفاده کرده باشند، با این حال همراه خود اجرای قوانین جدید این امکان تولید دیگری {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد شفاف تر تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حساب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب اقتصاد دقیق تر تبدیل می شود.

لطیفی تایید کرد: رانت هایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند در گذشته موجود است هم همینطور شگفت انگیز تمایز تحمیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردن تبدیل می شود در حالی کدام ممکن است تولیدکننده خانه ممکن است همراه خود استفاده اجتناب کرده اند سود های ساخت خانه اجتناب کرده اند سربار به همان اندازه عدم صنوبر اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستمزد همراه خود سایر متغیرهای ساخت خارج اجتناب کرده اند ملت همراه خود بازارهای جهانی رقبا تنبل.