عجیب ترین هواپیمای ارتش آمریکا (عکس)اولین هواپیمای موتوری که توسط بخش هوایی ارتش ایالات متحده سفارش داده شد، یک هواپیما نبود، بلکه یک گلایدر بود که توسط توماس اسکات بالدوین طراحی شد. کشتی هوایی بالدوین کشتی هوایی شماره ۱ نیروی سیگنال ارتش ایالات متحده بود. ۱ در سال ۱۹۰۸ وارد خدمت شد