عبدالکاظم طالقانی در مراسم تودیع شرکت نکرد.


باشگاه فوتبال خوزستان ادامه داد؛

برکناری کاپیتان تیم فوتبال خوزستان و انتخاب سرپرست جدید مشکلات زیادی را به دنبال داشت که در آخرین مورد عبدالکاظم طالقانی در مراسم استعفای خود حاضر نشد.

عبدالکاظم طالقانی در مراسم تودیع شرکت نکرد.

دیدارنیوز_سرویس خوزستان: اداره ورزش و جوانان و باشگاه فوتبال به اداره ورزش و جوانان اعلام کردند که طالقانی پس از اخراج عبدالکاظم طالقانی کاپیتان سابق تیم فوتبال پس از انتخاب به عنوان کاپیتان تیم فوتبال خوزستان حضور نیافت. جلسه معارفه و معارفه با حضور معاونین تربیت بدنی کشور صورت گرفت.
سپس در ساعت ۱۷:۰۰ همان روز از عبدالکاظم طالقانی خواسته شد که نامه ای به نمایندگان ریاست تربیت بدنی و سرپرستان جدید برای واگذاری و تبدیل به ریاست تربیت بدنی و سرپرست جدید بنویسد. اما او و کادر فعلی باشگاه فوتبال حضور نداشتند.

نادیده گرفتن قانون از سوی فردی که ۸ سال هدایت تیم ملی فوتبال خوزستان را بر عهده داشته دور از انتظار است. باید دید نهادهای نظارتی و قانونی در مورد این نظارت چه تصمیمی خواهند گرفت.