طولانی ترین لوله آب جهان در ایران (+ عکس)
آب انبار زارچ با طول عمر ۲۰ تا ۳۰ هزار سال و طول ۹۰ کیلومتر به عنوان یکی از طولانی ترین لوله های آب ایران شناخته می شود و در تیرماه ۱۴۸۳۰ در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده است. در ژوئیه ۲۰۱۵ شهادت آن در زارچ واقع شد و دلیل نامگذاری آن که به قنات زارچ نیز معروف است، ۲۱۱۵ حلقه چاه بوده است.