طلا، ارزها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزها ۱۴۰۱.۰۱.۲۳ / طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزها به رکوردشکنی یکپارچه می دهند


به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در لحظه هر دلار آمریکا همراه خود نرخ بانکی ۲۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۷۰ تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر یورو نیز ۲۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۸۲ تومان قیمت کاهش یافته تبدیل می شود.

قیمت هر مثقال طلا در لحظه همراه خود ۴۹ هزار تومان افزایش به پنج میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۶۳ هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت هر خوب و دنج طلای ۱۸ عیار عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۳۰ هزار تومان رسید.

دسترس در بازار فلزات گرانبها هر بیت پول نقد امامی همراه خود ۱۶۹ هزار تومان افزایش به ۱۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۸۸ هزار تومان رسید.

قیمت طیف گسترده ای از فارکس، پول نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلا ساعت ۱۱:۴۵ روز سه شنبه ۲۳ فروردین ماه را تبصره می کنید:

دلار (در مبادلات بانکی)

۲۵۲۷۰ تومان

یورو

۲۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۸۲ تومان

پول نقد هر بهار آزادی

۱۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۸ هزار تومان

پول نقد امامی

۱۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۸۸ هزار تومان

نیم پول نقد

۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۴۵ هزار تومان

پول نقد های فصلی

۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵۲ هزار تومان

پول نقد جدید

۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۸۲ هزار تومان

هر خوب و دنج طلای ۱۸ عیار

عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۳۰ هزار تومان

هر خوب و دنج طلای خالص

عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۷۴ هزار تومان

هر اونس طلا

۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۶۳ هزار تومان

هر اونس طلا

۱۹۵۹.۰۱ USD

دلار دسترس در بازار آزاد

______

۲۲۳۲۲۵ب
۲۴