شناسایی تب کریمه کنگو در ۱۶ منطقه
وزارت بهداشت: تب کریمه – کنگو در ۱۶ ایالت شناسایی شده است. تاخیر در درمان تب کریمه کنگو می تواند منجر به مرگ شود. تب خونریزی دهنده کریمه کنگو می تواند از خارج از بدن منتقل شود. این حیوان به ویروس کریمه کنگو مبتلا شده بود و علائم آن شامل کمردرد و تب بود.