شمخانی: امنیت وارداتی با منافع پایدار کشورهای منطقه همخوانی ندارد.شمخانی این اظهارات را در دیدار با رامیل اسوبوف دبیر شورای امنیت آذربایجان بیان کرد.

روابط فرهنگی دو کشور تاریخی وی با اشاره به تشابهات مذهبی و فرهنگی، بر توسعه روابط با آذربایجان به عنوان بخش مهمی از سیاست خارجی ایران تاکید کرد.

وی گفت: نباید اجازه داد استکبار و سوء نیت دو کشور به روابط برادرانه دو کشور آسیب وارد کند.

با اشاره به شرارت های مستمر دولت صهیونیستی که هدف آن نفوذ در سازوکارهای امنیتی منطقه است، دولت صهیونیستی به عنوان کانون اصلی شرارت و ناامنی در منطقه اکنون با بحران های سیاسی و صلح داخلی مواجه است. تلاش می شود با انتقال چالش های اقتصادی و اجتماعی و بحران های داخلی به منطقه، فشارهای داخلی کاهش یابد.

شمخانی تاکید کرد: ایران با هرگونه اقدامی که منجر به ناامنی و ناامنی در ژئوپلیتیک منطقه شود، مخالف است.

سیاست بین تهران و باکو اقتصاد فرهنگ وی خاطرنشان کرد که همه همکاری های امنیتی و دفاعی به نفع دو کشور است.

اوسوبوف در عین حال امنیت و ثبات پایدار در منطقه را یکی از اولویت های مهم ایران و آذربایجان برشمرد.

امید است سفر شمخانی نقطه عطفی در روابط دوجانبه و رفع برخی مسائل در این زمینه باشد.

تلاش برای مبارزه با تروریسم؛ او گفت که این برای جنایات سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر مهم است.

مرز مشترک ایران و آذربایجان باید همیشه امن باشد و به نماد دوستی دوجانبه تبدیل شود.

وی گفت: تجربه گذشته نشان داده است که تنها راه ایجاد امنیت پایدار، همکاری نزدیک میان کشورهای منطقه است.

۹۳۷۶**۲۰۵۰

ما را در توییتر دنبال کنید @IrnaEnglish