شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران به ۳۷ نفر کاهش کشف شدوزارت بهداشت ایران همین الان شنبه ادعا کرد کدام ممکن است طی ۲۴ ساعت قبلی حدود ۳۷ نفر بر تأثیر ابتلا به ویروس کرونا (کووید ۱۹) جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۴۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۷۷ نفر رسید.

وی افزود: در ۲۴ ساعت قبلی ۱۸۸۷ مورد جدید ابتلا به کووید ۱۹ ایجاد شد کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۳۲۶ نفر در بیمارستان بستری شدند.

وزارت بهداشت ایران ادعا کرد: اجتناب کرده اند مجموع ۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۷۱ مصدوم، ۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۸۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰ نفر افزایش یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اجتناب کرده اند بیمارستان ترخیص شدند.

وی افزود: ۱۶۹۷ فرد مبتلا کووید-۱۹ در وضعیت وخیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند.

وزارت بهداشت علاوه بر این ادعا کرد: تاکنون ۶۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۳۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۲ ایرانی دوز اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹۱ نفر نوبت دوم واکسن کووید-۱۹ را اکتسابی کرده اند.

علاوه بر این این، ۲,۶۲۵۲,۰۰۸ نفر سومین واکسن را شناخته شده به عنوان واکسن آسانسور کننده اکتسابی کردند.

۹۴۱۶ ** ۲۰۵۰

ما را در توییتر @IrnaEnglish دنبال کنید