شرکت های بیمه – پاشنه یا قهرمان؟


صنعت بیمه با چشمگیرترین بخش اقتصاد فاصله زیادی دارد. مطالعه ای که توسط مجله فوربس انجام شد نشان داد که بیمه از نظر محبوبیت در انظار عمومی رتبه پایینی دارد. سه دلیل اصلی برای رتبه نسبتا ضعیف شرکت های بیمه وجود دارد. اولین مورد، ماهیت نامشهود …

از وبلاگ ها – مجله بیمه https://ift.tt/3tUKb3eرژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/