سلام آیت الله «عباسعلی اختری» در فانی – خبرگزاری مهر. اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، آیت الله «عباسعلی اختری». نویسنده و استاد دانشگاه؛ خبرگان رهبری و نمایندگان مردم تهران جمعه سمنان را برگزار کردند. استاد دانشگاه خداحافظی کرد که از دنیا رفت.

او چند روز پیش به دلیل سرطان در بیمارستان بستری شد.

آیت الله اختری در سال ۱۳۱۸ در شهرستان سرخه متولد شد و نماینده مردم تهران در مجلس اول و هفتم بود.

در انتخابات میان دوره ای خبرگان رهبری که در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۶ برگزار شد، خبرگان رهبری توانستند با کسب آرای لازم به تعداد نمایندگان اضافه کنند.