سلامت نیوز – گروه های بیمه گر وظیفه پذیرتر به وظایف شخصی حرکت کنندمفید الخبر: رئیس وسط روابط کلی وزارت بهداشت ذکر شد: در ملت ما موسسات بیمه باید بیشتر کار کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر همراه خود اصلاح قیمت داروها، از کیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها محافظت درست بدهند، قطعاً چیزی وجود نخواهد داشت. فشار بر مبتلایان.»

محمد هاشمی دانستن درباره گرانی برخی محصولات دارویی مربوط به اسپری سروتاید ذکر شد: این سمپاش ماسک تنفسی است کدام ممکن است تولیدات خانه آن در ملت تخصیص را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اختیار مردمان قرار خواهد گرفت. این اسپری خرس محافظت بیمه بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگوی هندی آن نیز حال است.

وی ذکر شد: روزی کدام ممکن است دارویی در ملت ساخت تبدیل می شود، واردات آن محدود تبدیل می شود.

برای اینکه به راحتی در دسترس است مردمان باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بتوانیم به واردات آنها شکسته نشده دهیم، همراه خود ملاحظه به محدودیت دارایی ها ارزی ما، توصیه شده کرد ارزمان را نصف کنیم، با این حال اجازه واردات دارو را بدهیم. از هر لحاظ ما داروی بی نظیر یعنی ساخت موجود در شخصی را به مردمان دادیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروهای درست مثل وارداتی تولید دیگری هم داشتیم با این حال این برند برند بی نظیر بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزی کدام ممکن است اجتناب کرده اند ما خواستند پول خارجی اتحادیه اروپا بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به راحتی در دسترس است نبود. ما اجتناب کرده اند این رو نمایندگی های خارجی توصیه شده کردند کدام ممکن است در صورت نصف شدن پول خارجی، می توان دستی تر پول را جابجا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرکسی کدام ممکن است تمایلی به ساخت خانه ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایل دارد این برند را ساخت تدریجی، ممکن است در آن صرفه جویی تدریجی.

تدریجی، کدام ممکن است در نتیجه الگوی های خارجی قیمت بالاتری تبدیل می شود. لذا عزیزانی کدام ممکن است {نمی توانند} قیمت این دارو را تیز کردن کنند برای تهیه دارو مشکلی ندارند، می توانند الگوی ایرانی خرس محافظت بیمه تهیه کنند.

وی در خصوص پول خارجی محبوب ذکر شد: صدها مشاوره ایم کدام ممکن است قاچاق معکوس یکی اجتناب کرده اند مجازات ها پول خارجی محبوب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مشخص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر شخص خاص منکر این موضوع شود، دامنگیر امتیازات مالی نمی شود. وقتی ملکی به ۱ دهم قیمت دقیق فروخته تبدیل می شود، قطعاً انگیزه قاچاق موجود است. ۹ تنها دارو، اما علاوه بر این هر کالایی اگر به صورت حمایت شده فروخته شود، انگیزه قاچاق دارد.

هاشمی ذکر شد:

روزی کدام ممکن است این محصول به خارج اجتناب کرده اند ملت قیمت بیشتری داشته باشد غیر از خوردن در موجود در، یک بار دیگر صادر تبدیل می شود. تعدادی از سال پیش با توجه به دام نیز این گونه بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} زیرین بودن قیمت دام در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید یارانه خوراک دام، قاچاق معکوس در ملت رخ داد.

وی ذکر شد: پول خارجی محبوب تنها علت قاچاق معکوس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید بیشترین فساد در بخش پزشکی درمورد به پول خارجی محبوب باشد.

الهاشمی در شکسته نشده در خصوص اصلاح قیمت دارو تصریح کرد: این اصلاح قیمت دارو خالص است، از مولفه های زیادی بر قیمت دارو تاثیر می گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل محصول بسته شدن، نهادهای بیمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت بیمه را نیز خرس تاثیر مکان ها.

این مسئولیت آنهاست کدام ممکن است این قیمت ها را {در سراسر} جهان محافظت دهند. در ملت ما موسسات بیمه ای عملکرد شخصی را {به درستی} ایفا می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر همراه خود اصلاح قیمت داروها، از کیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها محافظت درست بدهند، قطعا فشاری به مبتلایان وارد نخواهد شد.

رئیس وسط روابط کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} وزارت بهداشت در نهایت همراه خود خاص اینکه قیمت دارو از به طور مداوم در جاری {افزایش است}، با این حال باید ملاحظه داشت کدام ممکن است این افزایش قیمت فوق العاده کمتر اجتناب کرده اند تورم محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اجزا حیاتی است، خاطرنشان کرد: گروه های بیمه گر می توانند اصولاً وارد حرکت شوند. مسئولانه برای جلوگیری اجتناب کرده اند فشار گرانی بر مبتلایان.